Rotary Sihtasutus
aitab lähedalt ja kaugelt

 

Rotarite ja Rotary klubide annetused heategevuseks suunatakse Rotary Sihtasutuse kaudu neile, kes seda vajavad nii lähedal kui ka kaugel. Sihtasutuse abirahamudelite abil saavad rotarid aidata inimesi oma eluvaldkondades ja kogu maailmas – viia abi sinna, kus hädaolukord ja vajadus on suurim.

Rotary piirkonna toetustegevust koordineerib Rotary Sihtasutuse komitee. Sihtasutuste komitee julgustab, koolitab ja abistab rotareid raha kogumisel ja abistamisel oma piirkonnas. Rotary Sihtasutuse toetustegevuse kõige olulisemad vormid on piirkondlike toetuste iga-aastane ettevalmistamine, toetatavate klubiprojektide valimine ja maksete aruandlus Rotary Sihtasutusele. Lisaks ringkonna toetusprotsessile abistab Rotary Sihtasutuse komitee klubisid ja rotareid Poliofondi toetuste kogumisel. Suuremad annetused ja testamendid fondile nõuavad tihti Sihtasutuse komitee teadmisi.

Rotary Sihtasutusele tehtud annetuste eest jagatakse rotaritele ka tunnustusi. Tuntuim neist on Paul Harris Fellow -tunnustus. Piirkonna Rotary Sihtasutuste komitee tellib need aukirjad Zürichi piirkondlikust büroost.

Suurematest rahvusvahelistest toetustest – Global Grant hangetest- on räägitud rahvusvaheliste projektide osas.

Võta ühendust:

Irmeli Viherluoto-Lindström, Munkkiniemi-Munksnäs
Mobile +358-500467249
E-mail: irmelivlindstrom@icloud.com