End Polio Now

Rotary kampaania poliomüeliidi kõrvaldamiseks maailmast algas 1985. aastal. Sel ajal haigestus iga päev umbes 1000 inimest lastehalvatusse, st umbes 350 000 alla 5-aastast last jäi halvatuks või suri igal aastal poliomüleliidi tõttu. 1980. aastatel esines poliomüeliiti 125 riigis. Praegu on vaid kolm riiki, kus poliomüeliiti ei ole kõrvaldatud: Afganistan, Nigeeria ja Pakistan. 2018. aastal avastati kokku 31 looduslikku tüüpi polioviirusinfektsiooni. Lisaks teatati kogu maailmas 102 vaktsiinipõhisest infektsioonist. Vaktsiinipõhise infektsioonide esinemine on kahetsusväärne, kuid need juhtumid ei põhjusta epideemiat. Looduslik polioviirus levitab nakkust, mistõttu sellele lõpu tegemine on väga oluline.

Rotarite töö poliomüeliidi kõrvaldamiseks lõpeb siis, kui ükski laps ei ole nakatunud loodusliku polioviirusega. Rotarid on seda tõotanud.

Poliomüeliit ei ole ka Soome ühiskonnast täielikult kadunud, sest meie seas on ikka veel inimesi, keda polimüeliit on lapsena halvanud. Uusi juhtumeid ei ole Soomes enam ette näha tänu laiaulatuslikele vaktsineerimisprogrammidele. Ainus oht sellisele olukorrale on vaktsineerimise katvuse vähenemine.

Piirkondlikud klubid toovad eri viisidel nähtavale Rotary tööd polimüeliidi eemaldamiseks: müües End Polio Now krookusi, tutvustades oma tööd kaubanduskeskuskustes ja korraldades üritusi. Mõned klubid ja rotarid toetavad Rotary tööd annetades vahendeid Rotary Sihtasutuse Poliofondile.