Kohalikud projektid

Service above self – Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest

Erineva taustaga Rotary klubide liikmed toovad oma teadmised ja vaated klubi tegevusse. Klubi liikmetel on oma kogukonna vajaduste jaoks kontaktpind ja nad saavad oma teadmistega oma kogukonna vajadused nähtavaks teha. Piirkonna 1390 klubides on teostatud erinevaid kohalikke projekte. Klubid tugevdavad koostööd ka teiste Rotary klubide, organisatsioonide ja teiste kogukonnas tegutsejate ja partneritega.

Klubide tegevuse nähtavus avalikkusele suurendab Rotary klubide tuntust ja tugevdab sarnaselt mõtlevate inimeste valmisolekut tulla osalema klubitegevuses.

Meie piirkonna klubide teostatud teenindusprojekte esitletakse kodulehtele ja sotsiaalmeediale lisaks ka igal aastal piirkonnakonverentsi raames. 2018. aasta kevade piirkonnakonverentsi projektiturul tutvustati üle 20 klubi ja nende projekti. Ühiskonnateenuste projektidega ja projektide teadvustamisega tehakse samas ka rotaritegevust laiemale üldsusele tuttavamaks. Klubide projekte esitatakse uuesti kevadisel piirkonnakonverentsil.