Põhja-Euroopa tsoon

Rotary on ülemaailmselt jagatud 34 tsooniks (Zone). Soome kuulub Põhja-Euroopa Rotary tsooni.

Soome ja Eesti rotariaane teenindab Zürichis paiknev Rotary Internationali alla kuuluv Euroopa ja Afrika piirkondlik büroo (EAO). Zürichi büroos töötav Sari Miettinen teenindab klubisid ka soome keeles.

Zürichi piikonnnabüroo kontaktandmed​