Maarja Küla on 2001. aastal loodud ja Lõuna-Eestis asuv intellektipuudega täiskasvanute kogukond, kus elab üle 40 noore. Tartu Toome Rotary klubi Eestist on kogukonna üks loojatest ja arendajatest.

Tartu Toome Rotary klubi projekti eesmärk oli luua Maarja Külast keskus intellektipuudega inimestele ja nende juhendajatele, arendada intellektipuudega inimeste tööalaseid oskusi ning seeläbi vähendada töötust ning suurendada ettevõtjate ja tööandjate teadlikkust.

Projekt sai Global Grant -toetust 99 000 USD ning lisaks Tartu Toome Rotary klubile olid kaasatud ka Son en Breugel Rotary klubi Eindhovenist, Hollandist, Rotary Fond ja piirkonnad 1420 ja 1550. Projekti teostamine kestis 2016. aasta oktoobrist 2018. aasta maikuuni.

Projekt sisaldas järgmisi tegevusi: koolitusprogrammi ülesehitamine Maarja küla õpetajatele, puudega inimeste, sotsiaaltöötajate, ettevõtjate ja mentorite koolitusprogrammide arendamine, kaasaegsete töövahendite parendamine (seadmed, tööriistad ja muud vahendid) ning saadud teabe jagamine vastavate teenuste pakkujatele.