Soovid liituda liikmeks?

Soovid liituda liikmeks?

Rotaryga tasb liituda, kui soovid oma kogukonda arendada või luua paremat maailma. Rotary ühendab sarnase mõtlemisega inimesi ja koos tegutsedes suudame rohkem ära teha. Rotarina tutvud oma kogukonna mõjutajatega ning sul avaneb võimalus saada osa rahvusvahelisest tegevusest. Oleme ülemaailmne võrgustik, mis pakub mitmeid eri võimalusi.

Kümme head põhjust olla rotar:

Rotarina võid

1. teenida ja kasutada oma oskusi
2. võrgustuda erialaselt
3. kasvada ja areneda inimesena
4. sõlmida uusi sõprussuhteid
5. olla osaline kultuurilises mitmekesisuses
6. tegutseda hea ühiskonnaliikmena
7. edendada globaalset üksteisemõistmist
8. nautida ja kogeda uusi asju
9. osaleda noortevahetuses ja võtta soovi korral vahetusõpilane oma koju
10. osaleda eetilises tegevuses

Samuti pakume noortele võimalust osaleda Interact ja Rotaract tegevuste kaudu.

Kuidas ma saan liituda rotariaanidega?

Kõik Rotary klubid töötavad aktiivselt uute liikmete leidmisel. Klubidesse kutsutakse uusi liikmeid klubi liikme soovitusel. Aktiivne osalemine klubi tegevuses on peamine kriteerium liikmeks sobivuse osas. Liikmeid püütakse kutsuda erinevatest elualadelt, et klubi kajastaks mitmekesiselt erinevaid kultuuri- ja erialavaldkondi.

Kui olete huvitatud liikmeks saamisest, järgige neid samme :

  1. Tutvuge Rotary, organisatsiooni tegevuse ja väärtustega ning rotariaanide kogemustega liikmelisuse kohta.
  2. Tutvuge klubide tegevusega. Lõuna-Soome ja Eesti klubid leiad siit lingist või Club Finder otsinguvahendi abil.
  3. Leia sobiv klubi, mis kogeneb lähedal sinule ja sobival ajal.
  4. Võtke ühendust klubi liikmega ja rääkige talle oma huvi kohta Rotary tegevuse ja klubi ürituste vastu. Arutlege ka võimalust osaleda klubi koosolekul külalisena, et saada aimu klubi tegevusest ja liikmelisusest.
  5. Kui tutvumise järel selgub, et klubi sobib teile ja liikmeks saamine tundub huvitav, saada klubi presidendile või sekretärile vabas vormis taotlus, viidates kohtumisele kutsunud liikmele ning kirjeldage ennast ja oma motivatsioonist liituda rotariaanidega. Lisage taotlusele oma CV ja täitke soovi korral oma kontaktandmed all oleva vormiga.
  6. Klubi kaalub sinu taotlust ja kui see heaks kiidetakse, palub Sul täita liikme avaldusvormiga kontaktandmed.
  7. Teid võetakse klubis vastu uue liikmena ja tutvustatakse klubi koosolekul.

Liikme avaldusvorm PDF-vormingus
Liikme avaldusvorm MS Word-vormingus