Soovid liituda liikmeks?

Soovid liituda liikmeks?

Rotaryga tasb liituda, kui soovid oma kogukonda arendada või luua paremat maailma. Rotary ühendab sarnase mõtlemisega inimesi ja koos tegutsedes suudame rohkem ära teha. Rotarina tutvud oma kogukonna mõjutajatega ning sul avaneb võimalus saada osa rahvusvahelisest tegevusest. Oleme ülemaailmne võrgustik, mis pakub mitmeid eri võimalusi.

Kümme head põhjust olla rotar:

Rotarina võid

1. teenida ja kasutada oma oskusi
2. võrgustuda erialaselt
3. kasvada ja areneda inimesena
4. sõlmida uusi sõprussuhteid
5. olla osaline kultuurilises mitmekesisuses
6. tegutseda hea ühiskonnaliikmena
7. edendada globaalset üksteisemõistmist
8. nautida ja kogeda uusi asju
9. osaleda noortevahetuses ja võtta soovi korral vahetusõpilane oma koju
10. osaleda eetilises tegevuses

Samuti pakume noortele võimalust osaleda Interact ja Rotaract tegevuste kaudu.

Club Finderiga leiad
lähima Rotary klubi

Kuus piirkonda, 300 klubi. Club Finder leiab just sinule lähima Rotary klubi koos kontaktinfoga.