Piirkonnakomiteed ja nende ülesanded

Sellelt lehelt leiate teavet piirkonna 1420 komiteede ja nende ülesannete kohta. Komiteede esimeeste ja liikmete kontaktandmed leiate piirkonna organisatsiooni veebilehelt.

 

Läänemere foorum

Läänemere foorum edendab projektikoostööd piirkonna klubide vahel ja piirkondade vahelist koostööd Läänemere-äärsete vete kaitsel. Foorum:

 1. Inspireerib ja aktiveerib piirkonna klubisid rakendama praktilisi tegevusi, mille eesmärk on parandada Soome lahe ja lähialade olukorda.
 2. Suurendab linnaosa teadlikkust ja vastutust lähiveekogude ja Soome lahe seisundi ja kaitse eest.

 

Liikmelisuse komitee

Liikmelisuse komitee teeb kindlaks, edendab ja rakendab liikmestrateegiaid, mis aitavad kasvatada piirkonna klubide liikmeskonda. Komitee:

 • Koostab ja viib ellu uute Rotary klubide loomise plaani.
 • Koos abikuberneridega toetab raskustes klubide taaselustamist või kontrollitud ühinemist mõne teise klubiga või tegevuse lõpetamist.

Kodulehe jaotisest “Tule kaasa” leiate piirkonna klubide nimekirja ja juhised liikmeks astumiseks.

 

Rahvusvahelise teenistuse komitee – > 2024

Piirkonna Rahvusvahelise Teenistuse Komitee ülesanne on suurendada Rotary tegevuse tulemuslikkust, otsides rahvusvahelisi kontakte ning edendades rahvusvahelist koostööd ja võrgustike loomist rotarlaste vahel.

Komisjon toetab, juhendab ja nõustab klubisid rahvusvahelistes projektides ning edendab rahvusvahelist koostööd ja võrgustumist. Keskseim koostöövõrgustik on ESRAG ehk Environmental Sustainability Rotary Action Group. Komisjon teeb koostööd ka meie riigi teiste piirkondade rahvusvaheliste teenistuskomisjonidega. Komitee haldab Rotary sõprusvahetust (RFE) ja klubi sõprusvahetust (ICC). Komitee juhib District 1420 DISC, District International Service Chair.

Loe aruannet Rahvusvahelise Teeninduskomitee tegevusest 2023-2024.

 

Koolituskomitee

Koolituskomitee toetab kuberneri ja tulevast kuberneri piirkonna- ja klubiametnike väljaõppes. Komiteed juhib piirkonnakoolitaja.

Nendelt lehtedelt leiate rohkem infot piirkonna pakutavate koolituste kohta ning infot sündmuste ja piirkonna sündmuste kalendri kohta.

 

Noorsoovahetuse komitee

Noorsoovahetuse komitee juhib piirkonna noorsoovahetuse tegevust. Komitee Edendab Soome ja Eesti Rotary Service’i mitme piirkonna noosoovahetusorganisatsiooni abiga noorsoovahetust piirkonnas ja vastutab sellega seotud koolituste eest.

Jälgib,

 1. et piirkonnas toimuv noorsoovahetus vastaks RI noorsoovahetuse tunnistuse (RCP) nõuetele.
 2. Kinnitab klubide valikud piirkonnast saadetavateks vahetusõpilasteks ja aitab taotluste menetlemisel.
 3. Otsustab võimalike stipendiumide jaotamise piirkonnast väljaminevatele vahetusõpilastele.

 

Jälgib, et

 • Vahetusõpilaste käitumine, kooliminek ja reisimine, samuti kohtlemine võõrustavates peredes ja klubides vastaks Rotary noorsoovahetuse reeglitele.Hoolitseb piirkonna vahetusõpilaste osalemise eest ühisüritustel vastavalt aastaprogrammile.
 • Korraldab noortelaagreid piirkonnas.

Loe lähemalt Rotary noorsoovahetusest.

 

Rotary Fondi komitee

Rotary Fondi komitee vastutab piirkonna tasandil Rotary Fondi koolitamise ja teavitamise eest piirkonnas ja klubides ning hoiab kontakti klubide Rotary Fondi komitee esimeestega ja liikmetega. Koolituses ja suhtlemises rõhutatakse annetuste olulisust ning vaadatakse põhjalikult läbi Rotary Fondi poolt pakutavate toetuste kasutamise võimalused klubide humanitaarprojektides.

Loe lähemalt Rotary fondi kohta.

 

Finantskomitee

Finantskomitee ülesanded on:

 1. Abistada tulevast kuberneri tema eelarve koostamisel.
 2. Tagada piirkonna rahaasjade juhtimine vastavalt juhistele ja heale raamatupidamistavale.
 3. Koostada etteantud ajakavade piires raamatupidamise aastaaruanne.
 4. Suhelda audiitoritega.
 5. Anda piirkonnanõukogule rahaasjade kohta aruandeid ja avaldusi.

Piirkonna raamatupidamise aastaaruanne ja eelarve kinnitatakse piirkonna ametlikel koosolekutel. Materjalid on leitavad piirkonna Dropboxi kaustadest.

 

Infotehnoloogia komitee

Infotehnoloogia komitee ülesanne on toetada piirkonda ja klubisid IT-oskusi nõudvates küsimustes, mis on seotud MyRotary ja teiste infoteenuste, veebilehtede või koosolekuid ja suhtlemist toetavate IT-teenuste kasutamisega.

 

Kommunikatsioonikomitee

Kommunikatsioonikomitee teeb Rotary tegevustest tuntuks ning edendab Rotary teenusprojektide tunnustamist ja väärtustamist kogukonnas. Komitee ülesanded on:

 1. Vastutada piirkonna sise- ja väliskommunikatsiooni ning selle arendamise eest.
 2. Jagada ja aidata levitada Rotaryt puudutavat infot avalikkusele ja otsustajatele.
 3. Hoolitseda piirkonna projektide ja oluliste sündmuste teavitamise eest.
 4. Abistada klubisid teabetegevuses.
 5. Edastada RI PR-materjali klubidele, meediale ja ümbritsevale kogukonnale.

Lisaks jooksvatele uudistele ja kuberneri kuukirjadele neil veebisaitidel vaadake ka