Oleme osa rahvusvahelisest Rotaryst

Rotary International

Rotary International toetab ja juhendab rotariaane ja klubisid Rotary eesmärkide täitmisel. Rotary Internationali kõrgeim otsuseid tegev organ on aastakoosolek, kuhu igal klubil on õigus saata ametlik esindaja ja kus igal rotarill on õigus osaleda. Rotary Internationali esimees on iga-aastaselt vahetuv president.

Rotary Internationali peakorter asub Illinoisis, Evanstonis, Chicago lähedal. Peakorteris töötab peasekretäri juhtimisel ligikaudu 530 inimest.

Lisaks on Rotary Internationalil seitse piirkondlikku kontorit üle maailma. Soome rotareid teenindab Zürichis asuv Euroopa ja Aafrika büroo (EAO).

Rotary Sihtasutus

Rotary Sihtasutus on üks maailma suurimaid erasektori heategevusorganisatsioone. Sihtasutus on osalejate seas läbipaistvuse ja usaldusväärsuse võrdluses esikohal.

Rotary Sihtasutus koordineerib ja rahastab Rotary ülemaailmset tegevust. Sihtasutuse töö põhineb vabatahtlikel annetustel ja kapitali tootlusel, mis suunatakse koolitusprojektidesse ja humanitaarabisse.

Oluline stiimul on Paul Harris Fellow’i auhind. Sihtasutus annab selle iga üle tuhande dollarise annetuse eest. Rotary asutaja Paul Harrise nime kandvaid PHF tunnustusi on ülemaailmselt antud üle miljoni korra.