Suomi on siirtymässä osaksi epidemia-aluetta. Suomen Rotarypalvelu ry ja Rotarypiiri 1420 ry noudattavat hallituksen 12.03. antamia ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.Virossa noudatetaan maan viranomaisten ohjeistusta.

Hallitus on suosittanut, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.

Suomen Rotarypiirien kuvernöörit ovat osaltaan kantamassa vastuuta asiasta, ja ovat päätyneet perumaan niin PETS-tapahtumia kuin piiri-konferensseja, jotka olisi ollut tarkoitus pitää maalis-huhtikuussa. PETSien ja piirineuvotteluiden toteuttamisesta poikkeusoloissa noudatetaan Rotary Internationalin ohjeistusta. Kukin piiri informoi alueensa klubeja, miten piirineuvottelu järjestetään ja miten PETSin tavoitteet saavutetaan muulla tavalla kuin kokoontumalla.

Hallituksen ohjeistuksen mukaan kaikkien tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta etenkin riskiryhmien kanssa asioidessa ja lähikontakteja riskiryhmien kanssa tulee välttää. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet ja perussairaat. Tilanteen poikkeuksellisuudesta ja Rotary-klubiemme jäsenkunnan ikärakenteesta johtuen, niin Suomen Rotarypalvelu ry:n kuin Rotarypiiri 1420 ry:n suositus on, että kaikki klubien viikkokokoukset perutaan toistaiseksi tai pidetään verkkokokouksina.

Seuraamme tilanne koko ajan ja tiedotamme siitä välittömästi sen muuttuessa tai valtiovallan antaessa uusia ohjeita.

DG Tommy Wegge ja DGE Sakari Karjalainen
District 1420, Etelä-Suomi ja Viro