Suomen Rotaryn ansiomerkkien hakuaika päättyy 15.helmikuuta 2024. Nyt on siis oiva aika kirjoittaa hyviä hakemuksia. Mitä pitää tietää ansiomerkeistä?

  • Ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti rotaryjärjestön tai sen aatteiden hyväksi, joko kansainvälisesti tai kansallisesti. Päätösvalta ansiomerkkien saajista on piireillä, mutta ne myöntää Suomen ja Viron Rotarypalvelu ry:n hallitus. Ansiomerkit suositellaan luovutettavaksi piirin yhteisessä tilaisuudessa, kuten piirikokouksessa.
  • Vuosittain voidaan jakaa kussakin piirissä enintään yksi ansiomerkki kummassakin luokassa. Ansiomerkkejä on suositeltavaa myöntää laajemmalla kriteeristöllä kuin pelkästä toiminnasta piirin sisäisissä tehtävissä. Niistä kun voidaan palkita esimerkiksi PHF:llä tai kuvernöörin kunniamaininnalla.
  • Ansiomerkin muodostaa siniemaloitu n. 40 mm korkea Mantuan risti, jonka keskiössä on 20 mm halkaisijaltaan oleva rotaryratas ja ulkopuolella on teksti SUOMEN ROTARY – FINLANDS ROTARY. Ristiä kannetaan nauhassa, jonka värit ovat sininen ja keltainen. Ansiomerkit on numeroitu kukin omassa luokassaan ja niiden saajista ylläpidetään erillistä luetteloa. Luettelosta ilmenee ansiomerkin numero, saajan nimi, klubi tai järjestö ja myöntämispäivä.

Ansiomerkkien myöntämisen perustelut

 

1. luokan ansiomerkki
Ensimmäisen luokan ansiomerkki voidaan myöntää rotarille, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja poikkeuksellisen ansiokkaasti rotaryjärjestön jollakin keskeisellä palveluväylällä tai osallistunut merkittävällä ja pitkäkestoisella panoksella järjestön toimintaan, luottamus ja/tai toimihenkilönä, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla ja näin osoittanut merkittävää rotaryaatteen mukaista palvelumieltä. Ensimmäisen luokan ansiomerkki voidaan myöntää myös järjestön ulkopuoliselle henkilölle tunnustuksena laajamittaisesta humanitaarisesta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta aloilla, jotka ovat rotaryaatetta lähellä.

2. luokan ansiomerkki
Toisen luokan ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt ansiokasta ja tuloksellista työtä Rotaryn päämäärien saavuttamiseksi toimien järjestön vastuutehtävässä. Samoin ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt erityisen ansiokasta palvelutyötä jollakin rotaryjärjestön keskeisellä palveluväylällä, vaikka hän ei olisikaan toiminut varsinaisissa järjestötehtävissä. Ansiomerkki voidaan myöntää myös järjestön ulkopuoliselle henkilölle tunnustuksena humanitaarisesta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta, joka on rotaryaatetta lähellä.

Tutustu ohjeisiin tarkemmin ja lataa lomake, jolla voit hakea ansiomerkkiä. Hakemus osoitetaan piirineuvostolle ja lähetetään Suomen ja Viron Rotarypalvelun toimistoon.
Suomen Rotaryn ansiomerkit_ohje ja lomake