Rotary Internationalin uusi presidentti Mark Maloney on valinnut vuositeemaksi 2019–2020 Rotary yhdistää maailman. Hän toteaa, että Rotaryn kyky yhdistää meidät on edelleen ainutlaatuinen. Rotary tarjoaa mahdollisuuden niin paikalliseen kuin kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Palveluprojektit ja ohjelmat, polion vastainen työ ja yhteistyö Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa muuttavat elämää, niin avun saajien kuin meidän auttajienkin.

Myös Rotary organisaationa muuttuu. Rotary International päivittää toimintaansa 2020-luvulle uuden strategian avulla, mutta muutos Rotaryssä tehdään klubeissa. Joustavuus kokouskäytänteissä lisääntyy edelleen. Tavoitteena on myös lisätä jäsenistön heterogeenisyyttä: edustaako sinun klubisi paikkakuntasi ammatti- ja väestörakennetta?

Toiminnan uudistaminen niin, että kiireiset, työelämässä mukana olevat ihmiset voisivat osallistua toimintaamme, on välttämätöntä, jotta toimintamme pysyy viriilinä ja klubit elinvoimaisina. Kaksi piirin 1380 klubia lopetti valitettavasti toimintansa 30.6.2019. Presidentti Markin tavoitteet klubeille nostavat fokukseen jäsenyyskysymykset ja palvelutoiminnan aktivoimisen.

Tehdään rotaryhengessä yhteistyötä Rotary Internationalin presidentin Mark Maloneyn toiveiden mukaisesti myös juuri alkaneena Rotaryvuonna 2019–2020.


DG Arja Rantanen