Kuvernöörin kuukausikirje 9 maaliskuu 2020

KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 9/2019–2020   Rotary ja koronaviruksen leviämisen ehkäisy Maaliskuussa Rotaryn teemana on vesi- ja saniteettihuolto. Käsien pesu on myös Suomessa niin influenssan kuin koronaviruksen torjunnassa A ja O. Sairauksien ehkäisy ja hoito on...

Månadsbrev 9 mars 2020

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV 9/2019–2020 Rotary och förebyggande av coronavirus Mars är Rotarys temamånad för vattenförsörjning och sanitet. Att tvätta händerna är även i Finland i focus när vi kämpar mot utbrednings av influensa och coronaviruset. Förebyggande och...