Månadsbrev 2 2019_2020  |  Kuukausikirje 2 20192020

 

Augustitemat: Månaden för medlemsutveckling och medlemstillväxt

Efter sommaruppehållet har rotarianerna igen samlats till veckoklubbsmöten under ledning av den nya presidenten, med nya förväntningar och hopp. Ett av målen, enligt Rotary Internationals president Mark Maloney, är att inspirera klubbarna att aktivera sig i arbetet för medlemsutvecklingen. Inom vårt distrikt och i klubbarna har vi talat om medlemskapstillväxten och i samma andetag konstaterat att det är lika viktigt att förena våra nuvarande medlemmar i klubbverksamheten som att ta hand om dem. Här är fyra frågor, i Marks anda, för att utvärdera medlemsutvecklingsarbetet:

 1. Har din klubb en kommitté för medlemsutveckling och fungerar den?
 2. Är din klubb en spegelbild av ditt lokalsamhälle?
 3. Är familjemedlemmar välkomna till klubbens evenemang?
 4. Skulle det vara möjligt att inrätta en ny klubb på din ort och behövs en förnyelse av klubbens mötespraxis?

Du kan läsa mera om Marks tankar kring medlemsutvecklingen i Rotary Leader -tidningen

Klubbens mötespraxis kan nu flexa, så att alla har möjlighet att delta i dess verksamhet. Läs mer via länken www.rotary.org/flexibility och led in klubbdiskussionen i en ny riktning!

Ni kommer ju ihåg att Rotary Finlands medlemsregistersystem ständigt måste uppdateras för att aktualisera kontaktinformationen. Rotarian, meddela omedelbart till din klubbsekreterare om adress- eller andra ändringar.

Rotarymatriklarna distribueras inom kort. De skickas till klubbsekreterarna i månadsskiftet augusti-september. En komprimerad form av rotarykunskap hittar du på de blåa matrikelsidorna. Är det en sed i din klubb, liksom i Jakobstad Mässkär-klubben, att klubbmötet inleds med en Rotary-minut där medlemmarna erbjuds rotarykännedom?

Framtiden för distrikt 1380

I slutet av juni 2019 uppgick vårt medlemsantal till 858. Rotary International har beslutat att verksamheten i distrikten 1380 och 1400, där medlemsantalen understiger 1 100, avbryts 30.6.2020 och fr.o.m. 1.7.2020 inleder det nya distriktet 1385, som inkluderar de båda nämnda distrikten, sin verksamhet.

Det andra stadgeenliga beslutet som berör avstängningen av vårt distrikt tas upp vid höstmötet 19.10.2019. Vid evenemanget erbjuds även information om förberedelserna för att grunda det nya distriktet. Förberedelserna leds under hösten av IPDG Jaakko Panula.

Guvernörens klubbesök i augusti-september 2019

Guvernörens besök i klubbarna började i Laihia 19.8 och jag besökte Kokkola-Gamlakarleby klubben 20.8 tillsammans med Kimmo. I båda klubbarna var medlemsanskaffningen redan i full gång. Tack för varmt bemötande, fina möten och goda diskussioner!

Nedan framgår besökstidtabellen för tiden augusti-september. Ett möte med styrelsen sker ungefär en timme innan veckomötet börjar. Vi håller kontakt innan jag kommer!

 • 27.8. Kristinestad–Kristiinankaupunki
 • 28.8. Pietarsaari Mässkär
 • 29.8. Lapua Kiviristi
 • 2.9. Kannus
 • 5.9. Närpes
 • 9.9. Alavus
 • 10.9. Vaasa-Vasa
 • 12.9. Ilmajoki
 • 16.9. Jakobstad–Pietarsaari
 • 16.9. Oravais
 • 18.9. Jurva
 • 19.9. Vaasan Eteläinen–Vasa Södra
 • 23.9. Vaasa–Botnia–Vasa
 • 25.9. Jalasjärvi
 • 30.9. Seinäjoki Lakeus
 • 30.9. Seinäjoki Törnävä
Hemsidorna för distrikt 1380 förnyas – uppdatera också din klubbs hemsidor till 2020-talet

Du hittar all behövlig information på ett ställe, på distriktets hemsida. Om du oroar dig för något, så finns på hemsidan aktuell kontaktinformation över distriktsansvariga.

Förnyelsen av klubbarnas hemsidor fortsätter också. Under hösten ordnas utbildningstillfällen för klubbarnas IT-ansvariga. Som utbildare fungerar AG Iina Åman och IPDG Jaakko Panula. Utbildningen är gratis, men deltagarna betalar själva kostnaden för kaffe och lunch. Du måste ta med din egen dator till utbildningen. Här är våra tidtabeller, platserna meddelas senare:

14.9. kl. 9.30-15 Seinäjoki
21.9. kl. 9.30-15 Kauhajoki
26.10. kl. 9.30-15 Karleby
23.11. kl. 9.30-15 Vasa

Det händer i distriktet: Tidtabeller för året 2019-2020

Ungdomsutbytesutbildning YEO-training, Härmä 26.9.2019
Rotary Leadership Institute i Vasa 12 och 13.10 och i Seinäjoki 16.11.2019
Höstmöte 19.10.2019, Restaurang Svenska Klubben, Strandgatan 4, Vasa
President Elect Training Seminar (PETS) 28.-29.3.2020, Kalajoki
Distriktskonferensen 18.4.2020, Vasa

DG ARJA RANTANEN
DOMARSKATVÄGEN 236
65800 RAIPPALUOTO/REPLOT
+358 50 524 4731
arjarantanen24@gmail.com

www.rotary.fi/D1380