Mobiilimajakka -hanke

Kehitteillä oleva mobiilisovellus vähentää lapsen sairaalapelkoja

 

Lieto Vanhalinnan rotaryklubi on yhdessä kolmen muun klubin kanssa kokoamassa rahoitusta mobiilisovelluksen kehittämiseksi Tyksin Majakkasairaalassa tehtävän hoitotyön tueksi.

Terveystieteiden tohtori Mirka Toivonen, joka toimii Turun ammattikorkeakoulussa sairaanhoidon osaamisalan lehtorina, on lähestynyt klubiamme tarkoituksenaan kehittää mobiililaitteella käytettävä sovellus lasten sairaalaan liittyvien pelkojen vähentämiseksi.

Lapset kokevat useita sairaalaan liittyviä pelkoja.  Selvityksen mukaan jopa 70 prosenttia lapsista kärsii pelosta johtuvista ahdistusoireista sairaalahoidon jälkeen.

Sairaala on ennestään tuntematon paikka, eivätkä lapset tiedä, mitä sairaalassa tapahtuu.  Sairaalapelon kokemus merkitsee lapselle turvattomuuden, haavoitetuksi tulemisen ja avuttomuuden tunteita.

Pelot heikentävät hoidon tuloksia.  Ne vähentävät hoitomyöntyvyyttä, aiheuttava ahdistusta sairaalassaolon aikana, ja ne vaikeuttavat toimenpiteiden suorittamista ja lisäävät henkilökunnan työtä.

Kehitettävän sovelluksen avulla lapsi ja perhe pääsevät etukäteen sekä vierailemaan autenttisiin tiloihin sairaalassa että tutustumaan erilaisiin hoidossa käytettäviin laitteisiin ja niillä tehtäviin toimenpiteisiin.

Sovellus kehitetään tässä vaiheessa tukemaan erityisesti Tyksin Majakkasairaalan kirurgisessa yksikössä annettavaa hoitoa.  Kun lapsi tietää, mihin hän tulee ja mitä siellä tapahtuu, onnistuu tutkimus tai toimenpide helpommin.

Sovelluksen perustana on Majakkasairaalassa otetut 360-kuvat. Sovellusta on tarkoitus laajentaa myöhemmin koskemaan koko Majakkasairaalaa. Se on monistettavissa myös muihin sairaaloihin. Mobiilimajakka-sovelluksen kehittämiseen on tutkimussuunnitelman mukaan arvioitu kuluvan noin 10 kuukautta. Kehitystyön kustannusarvion on 6500 euroa.

Sovelluksen laajentaminen koskemaan muita hoitoyksiköitä on erinomainen mahdollisuus uusiin rotaryvetoisiin avustushankkeisiin.

Share This