Projektit

Keskosten hoidon tukeminen -uraauurtava kansainvälinen projektimme

 

Keskosten hoitotyön tukeminen on vaikuttavuudeltaan merkittävin klubimme hanke, joka on tullut mahdolliseksi hyvän yhteistyön ansiosta Turun yliopistollisen keskussairaalan keskosten hoitoyksikön ”Keskolan” kanssa. Keskolassa on kehitetty hoitotapa (Vanhemmat Vahvasti Mukaan = VVM), jossa vanhemmat osallistuvat aktiivisesti keskosen päivittäiseen hoitoon keskosta hoitavassa yksikössä (NICU = neonatal intensive care unit).

 

Käytännössä pienokainen nukkuu vanhemman, isän tai äidin, rintakehän päällä, jossa tehdään myös lapselle tarpeelliset hoitotoimenpiteet. Vanhemmat eivät enää ole hoitoyksikön ulkopuolisia vaan toimivat tärkeänä osana hoitoryhmää keskosen voinnin rekisteröijinä ja kertovat huomioistaan ammattilaisille, hoitajille ja lääkäreille. Hoitomallilla on suuri vaikuttavuus. Se tukee keskosen kehitystä ja parantaa perheen selviytymistä. Se parantaa keskosia hoitavan yksikön työilmapiiriä, kehittää henkilökunnan osaamista ja lisää hoitoalan houkuttavuutta. Keskolan kouluttamana VVM-hoitomalli oli vuonna 2020 otettu käyttöön Suomessa 12 sairaalassa ja yhdessä sairaalassa Norjan Trondheimissa.

 

 

Hankkeen pitkä mutta tuloksekas rakentaminen

 

Hanketta on määrätietoisesti rakennettu vuodesta 2014 yhdessä Keskolan ylilääkärin professori Liisa Lehtosen ja piirimme johtotehtävissä vaikuttaneen Pentti Aspilan kanssa. Tavoitteenamme on hoidollisten tavoitteiden lisäksi ollut rakentaa mallihanke muiden klubien hyödynnettäväksi.

Kesällä 2018 jätimme isäntäklubin ominaisuudessa rotarysäätiöön Global Grant –hakemuksen Riian yliopistollisen lastensairaalan NICUssa toteutettavasta VVM-koulutusohjelmasta. Koulutusohjelman kustannus on noin 35 000 € eli 41 000 $.  Kumppaneinamme hankkeessa ovat Riian rotaryklubi sekä oman 1410 piirimme lisäksi piirit 1390, 2410 ja 2340. Kumppanimme osallistuvat merkittävällä osuudella hankkeen rahoitukseen. Hanke hyväksyttiin tammikuussa 2019 ja koulutusohjelma alkoi Latvian Riiassa alkuvuodesta 2019.

 

 

VVM – koulutusohjelman toteutus – missä mennään?

 

Koulutusohjelman ideana on muuttaa  koko hoitoyksikön hoitokulttuuria vaikuttamalla siihen sisältäpäin. Vuoden 2019 aikana Turun NICU koulutti Riian lastensairaalan kolme sairaanhoitajaa ja yhden lääkärin mentoreiksi. Mentorit kouluttavat hoitokäytänteitä työtovereilleen yhdessä tekemällä, mihin kuuluu myös vanhempien roolin uudelleen ajatteleminen. Määrällisenä tavoitteena on kouluttaa noin 70% hoitohenkilökunnasta, jota on sairaalan NICU ja step down –yksiköissä yhteensä noin 80 hoitajaa ja 10 lääkäriä.

 

COVID-19 epidemia iski pahasti koulutuksen implementoitumisvaiheeseen Riian NICUssa. Tästä huolimatta vuoden 2020 aikana koulutettiin kaikki NICUn 40 hoitajaa ja lääkärien koulutus saatiin käyntiin. Loppuvuodesta 2020 saakka on epidemia koskettanut Latviaa erittäin voimakkaasti. Siksi lääkäreiden ja step down -yksikön koulutus on tilapäisesti tauolla. Koulutus on jo tässä vaiheessa auttanut merkittävästi hoitoyksikköä selviämään epidemian tuomista lisähaasteista pienokaisten ja heidän perheittensä kanssa. Epidemian hellittäessä toivomme pääsevämme tavoitteeseemme syksyn 2021 aikana.

Klubillemme on suuri ilonaihe myös toinen hankkeen tavoitteen toteutuminen. Toukokuussa 2021 sai hyväksynnän Turun Samppalinnan rotaryklubin GG-hanke VVM-koulutusohjelman toteuttamiseksi Turun NICUn ohjauksessa Tsekinmaan Pardupicessa. Tässä hankkeemme toimi mallina. Onnea Samppalinnan klubille!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutusohjelma alkoi 27.2.2019 Riikan lastensairaalassa rotarien rahoittamana GG-hankkeena.

Mukana hankkeessa ovat Rotarypiirit 1410, 2410, 2340 ja 1390 sekä RC Lieto Vanhalinna ja RC Riga.

Tärkeä tieto saavutti klubimme 18.1.2019, GG-anomuksemme oli hyväksytty. Mahtava asia!

 

Global Grant, Maailmanlaajuiset Apurahat (GG) ovat suuria hankkeita johon TRF asettaa seuraavat vaatimukset

  • Tyydyttävät saajayhteiskunnasta johdettuja tarpeita
  • Ovat kansainvälisiä ja vähintään kahden klubin järjestämä
  • Budjetti on vähintään 30 000 USD.
  • Liittyvät ainakin yhteen keskittämisalueeseen.
  • Edellyttää saajamaassa toimivan klubin ja saajayhteiskunnan aktiivista osallistumista.
  • On kestävä ja toimiva.
  • Tulokset ovat mitattavissa senkin jälkeen, kun Rotary on saanut työnsä valmiiksi.
  • Vahvistaa paikallista osaamista ja resursseja

Hankkeesta on vastannut klubimme jäsen Sakari Alaranta. Hänelle suuret kiitokset vastuullisuudesta, aktiivisuudesta ja sinnikkyydestä viedä hanketta eteenpäin. Ilman innokkuutta ei saavuteta isoja asioita, KIITOS SAKARI!

 

GG-hankkeemme  ”Vanhemmat Vahvasti Mukaan”  päättyy hienosti 20.5.2022 Riiassa!

Tammikuussa 2019 GG-hankkeeksi hyväksytty ja saman vuoden helmikuussa alkanut vaiheikas koulutusohjelma Riian yliopistollisessa lastensairaalassa on päättymässä. Sairaalan vastasyntyneiden tehohoidon osaston ja synnytysosaston 80 hoitajasta ja 13 lääkäristä lähes kaikki on koulutettu Turun Yliopistollisen Keskussairaalassa kehitetyn koulutusohjelman mukaisesti. Siinä vanhemmat otetaan mukaan osaksi pienokaisen hoitotiimiä.

Koulutusohjelman toteutus venyi koronaepidemian vuoksi, joka oli Latviassa erityisen ankara. Aloitusvuoden aikana saatiin onneksi useita hoitajia ja muutama lääkäri koulutetuksi, mikä helpotti tuntuvasti tehohoidon yksikön työtä vaikeassa koronatilanteessa. Epidemian jatkuessa Turun Keskolan koulutustiimi innovoi Riian yksikön kanssa koulutukseen etämenetelmiä, mitkä ovat mahdollistaneet koulutuksen läpiviennin. Tässä hankkeessa kehitettyjä etäkoulutusmenetelmiä käytetään parhaillaan muissa Keskolan koulutustiimin vetämissä koulutushankkeissa.

Oman hankkeemme päätösseminaari on 20.5.2022 Riiassa.  Seminaarissa kuullaan koosteina sekä koulutettujen että kouluttajien kokemuksia sekä tuloksia toteutuneen koulutuksen vaikuttavuudesta.

Professori Liisa Lehtosen yhteenveto päätösseminaarista

 

Yesterday we had a closing seminar on the Close Collaboration with
Parents training in the Riga Children’s Clinical University Hospital.
Our training team was very touched and proud of all the achievements
that the units had done during the implementation process. During the
implementation, they had trained 86 staff members, both doctors, and
nurses. In the seminar, they described changes in the unit care culture
at multiple levels. The staff attitudes had become more positive and
supportive toward parents. Staff communication with the parents had
increased, e.g. making the care plan for a day together with parents.
Some care practices had also changed, e.g.now kangaroo care is provided
for intubated infants. Even some changes in the infrastructure had been
made. By getting central monitoring to step-down unit single-family
rooms they are now able to transfer the families earlier to these rooms
and reduce the separation. These changes were also validated by the pre
and post auditing that was done by Mirka Toivonen.
The key persons for the Riga team are mentors Dr. Renate Zarina, nurses
Ieva Leimane and Anita Puke, and the leader of the unit Dr. Dace
Sniedze. Once again congratulations to the whole team and the staff of
the units for such a huge accomplishment
Finally, thanks to the Rotary clubs from Finland (Sakari Alaranta, Lieto
Vanhalinna) and Riga together with the international Rotary Foundation
for their support of this training!

 

 

 

 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Liedon Vanhalinna
Vanha Härkätie 111
21410 Vanhalinna

Aika:
Parillisen viikon tiistait
klo 17.30 - 18.30

Tapahtumat

Share This