MOBIILIMAJAKKA – ROTAREIDEN TUELLA TEHTY SOVELLUS LASTEN SAIRAALAPELON VÄHENTÄMISEKSI

Jopa 70 % lapsista kärsii sairaalaan liittyvistä peloista. Ahdistusoireita aiheuttavat sekä hoidot että tutkimuksiin liittyvät toimenpiteet. Ongelmaa helpottamaan luotiin Turun ammattikorkeakoulussa mobiilimajakaksi nimetty sovellus terveystieteiden tohtori Mirka Toivosen johdolla. Hanke suunniteltiin yhdessä Lieto Vanhalinnan rotaryklubin kanssa pilottihankkeeksi, jonka avulla voitaisiin arvioida lähestymistavan soveltamismahdollisuuksia sairaalaympäristöön laajemminkin. Pilotin toteutus tuli taloudellisesti mahdolliseksi, kun mukaan rahoittajiksi saatiin Kaarinan, Raision ja Turku Sirkkalan rotaryklubit sekä piiri D1410.

Sovellus kehitettiin tukemaan erityisesti TYKSin Majakkasairaalaan kuvantamistutkimukseen meneviä lapsia sekä kuvantamisyksikössä ja lasten päiväsairaalassa työskenteleviä hoitajia, jotka voivat hyödyntää sovellusta ohjatessaan lapsia ja perheitä. Mobiilimajakan perustana olevat 360-kuvat otettiin kesällä 2023, jonka jälkeen tehtiin sovelluksen ohjelma Turun AMKssa.

Sovelluksen avulla lapsi ja perhe pääsevät ottamaan tuntumaa sairaalassa käyntiin.  Matka alkaa parkkipaikalta kulkien sairaalan aulan ja hissin kautta toimenpidehuoneisiin saakka ja takaisin. Matkalla tutuksi tulevat ilmoittautuminen ja toimenpiteet sekä niissä käytettävät laitteet.

Sairaala on lapsille ennestään tuntematon paikka. Sairaalapelon kokemus merkitsee lapselle turvattomuuden, haavoitetuksi tulemisen ja avuttomuuden tunteita. Pelot heikentävät hoidon tuloksia. Ne vähentävät hoitomyöntyvyyttä, aiheuttavat ahdistusta sairaalassaolon aikana, ja ne vaikeuttavat toimenpiteiden suorittamista ja lisäävät henkilökunnan työtä. Oletuksena on, että kun lapsi tietää, mihin hän tulee ja mitä osastolla tapahtuu, onnistuu tutkimus tai toimenpide helpommin.

Helmikuun 13. päivänä oli meillä hankkeen rahoittaneilla klubeilla hieno tilaisuus tutustua mobiili-majakka-sovellukseen tohtori Mirka Toivosen kutsumana Turun AMKissa. Kolmisen-kymmentä rotaria, joukossa myös kuvernöörimme Aaro Söderlund, vaikuttuivat sovelluksen selkeydestä, johdonmukaisuudesta ja käytön helppoudesta. Iloksemme kuulimme, että vuoden vaihteessa valmistunut sovellus on jo hyvin aktiivisesti käytössä ja että sitä oli katsottu jo yli 400 kertaa.

Mobiilimajakassa toteutuvat ideaalisen rotaryhankkeen tunnusmerkit. On tunnistettu merkittävä, suurta joukkoa koskeva avuntarve, johon on tuotettu ratkaisu vahvalla asiantuntemuksella ja rotaryklubien ja rotarypiirin tuella. Hanke on tuottanut hauskaa ja avartavaa sisältöä klubien toimintaan ja vahvistanut klubien yhteistyötä. Onnistunut mobiilimajakka avaa mahdollisuuksia uusiin rotaryhankkeisiin, sillä sovellusta on tarkoitus laajentaa myöhemmin koskemaan Majakkasairaalaa laajemminkin. Sovellus on pienin muutoksin monistettavissa myös muihin sairaaloihin.

Mobiilimajakka-sovelluksen voi katsoa osoitteesta https://www.thinglink.com/card/1763230736510354276

Share This