ROTARYMATRIKKELIN OSIOT 1 JA 2 ILMESTYNEET VERKOSSA

Suomen Rotarypalvelu (SRP) teetti syksyllä 2020 kyselyn matrikkelin tarpeellisuudesta. 79 % vastaajista piti matrikkelia erittäin tarpeellisena tai tarpeellisena. Matrikkelin ilmestymistä sähköisenä kannatti 51 % ja painettuna 45 %. Kyselyn tuloksen perusteella ja jäsenten tietosuojan parantamiseksi päätettiin tuleva matrikkeli julkaista sähköisenä.

 

Matrikkeli koostuu kolmesta osiosta.

Osio 1 – Perustietoa Rotarystä ja se vastaa printatun matrikkelin ”Sinisiä sivuja”.
Se ilmestyy suomalaisena, ruotsalaisena ja virolaisena versiona.
Ne löytyvät nyt SRP:n verkkosivulta kohdasta → JÄSENILLE → ROTARYN TIETOPANKKI → 1. SUOMEN ROTARYPALVELU → kansiosta 1.1. ROTARYMATRIKKELI
Osio on tarkoitettu kaikille rotareille ja myös Rotaryn ulkopuolisille tietopaketiksi järjestöstämme. Osion voi halutessaan ladata, tallentaa, jakaa ja tulostaa.

Osio 2 – Matrikkelihakemisto, josta löytyy kaikki organisaatiomme toimihenkilöt 2021-2022 yhteystietoineen.
Se ilmestyy yhtenä tiedostona, joka on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.
Osio löytyy nyt SRP:n verkkosivulta kohdasta → JÄSENILLE → ROTARYN TIETOPANKKI → 1. SUOMEN ROTARYPALVELU → kansiosta 1.1. ROTARYMATRIKKELI. Osion voi halutessaan tallentaa, mutta se on tarkoitettu vain rotarien käyttöön.

Osio 3 – Luettelo jäsenistöstämme ja klubeistamme. – ei ilmesty vielä

Osio ei ole valmis, koska kaikki klubit eivät ole päivittäneet tietojaan SRP:n jäsentietojärjestelmään.
Päivityksessä jokaisen rotarin tulee ottaa kantaa, suostuuko hän tietojensa julkaisemiseen muille rotareille vai ei.
Päivitystä pyydettiin klubeilta jo keväällä 2021, mutta päivitys on kesken.
Osion 3 julkaisuajankohta riippuu siis klubien jäsentietojen päivitysasteesta.
Valmis osio julkaistaan verkossa tietoturvasyistä vain rotareille ja sellaisessa muodossa,
että sitä voi vain selailla, mutta ei ladata, tallentaa, tulostaa eikä jakaa.
Osion 3 julkaisemisesta ilmoitetaan erikseen.
Share This