Porvoon Läntinen – Borgå Västra Rotary klubi projekt teostati aastatel 2016-2018. See sai alguse mõttest – kui igaüks meist teeb midagi Läänemere heaks, on lõpptulemus positiivne. Läänemeri tänab meid selle eest, pakkudes meile uusi võimalusi mere nautimiseks. Projekt suunati eriti lastele ja noortele, kaasates neid erinevatesse tegevustesse Läänemere kaitseks.

Projekti meetmed olid konkreetsed ja suunatud Sipoo, Porvoo ja Loviisa piirkondadesse. Eesmärgiks oli muuta inimeste eluviisi ja käitumistavasid. Projekt toetas koostööpartnereid, nende samme vete kaitseks ning võimalikku aktiivse tegevuse jätkamist. Projekti planeeris Porvoon Läntinen-Borgå Västra Rotary klubi rf ry Läänemere projektirühm. Porvoon Läntinen – Borgå Västra Rotary klubil vastutas täielikult projekti teostuse ning selle majandusliku poole eest.

Porvoon Läntinen-Borgå Västra jätkab tööd Läänemere kaitseks ka tulevikus.