RI:n uusi presidentti Mark Maloney on valinnut vuositeemaksi 2019–2020 Rotary yhdistää maailman. Hän toteaa, että Rotaryn kyky yhdistää meidät on edelleen ainutlaatuinen. Palvelujärjestömme tarjoaa mahdollisuuden niin paikalliseen kuin kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Palveluprojektit ja ohjelmat, polion vastainen työ sekä yhteistyö Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa muuttavat elämää, niin avunsaajien kuin meidän auttajienkin.

Myös Rotary organisaationa muuttuu, sillä maailma ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa

Rotary International päivittää toimintaansa 2020-luvulle uuden strategian avulla, mutta varsinainen, käytännön tasoinen uudistuminen toteutetaan klubeissa.

  • Joustavuus kokouskäytänteissä lisääntyy edelleen.
  • Tavoitteena on myös lisätä jäsenistön heterogeenisyyttä. Edustaako sinun klubisi riittävän monipuolisesti paikkakuntasi ammatti- ja väestörakennetta?
  • Presidentti Markin tavoitteet klubeille nostavat fokukseen jäsenyyskysymykset ja palvelutoiminnan aktivoimisen.
  • Toimintaa tulee uudistaa siten, että kiireiset, työelämässä mukana olevat ihmiset voisivat osallistua aktiivisesti toimintaamme. Vain tämä takaa, että toimintamme pysyy viriilinä ja klubit elinvoimaisina.

Tehkäämme yhteistyötä Mark Maloneyn toiveiden mukaisesti myös Rotaryvuonna 2019–2020.


DG Jorma Winter