Rotarypiirimme kattaa miltei puoli Suomea

Rotarypiiri 1400

 Piirin johto

Piiriä johtaa kuvernööri yhdessä piirineuvoston kanssa apunaan piirin komiteat ja eri alueiden apulaiskuvernöörit. Kuvernöörin toimikausi on rotaryvuosi (01.07.-30.06), jonka aikana hän vierailee kaikissa piirin klubeissa.

Kuvernöörin ja rotarypiirin tehtävänä on tukea ja koordinoida alueensa klubien toimintaa ja rotarytoiminnan kehittämistä alueellaan.

Tulevan rotaryvuoden kuvernöörin valitsee nimeämistoimikunta klubien esittämistä ehdokkaista. Valinta vahvistetaan lopullisesti  Rotary Internationalin vuosittain pidettävässä maailman konferenssissa. Kuvernööri toimii RI:n edustajana piirissään.

Tapahtumat

Tärkeimpiä kaikille rotareille tarkoitettuja yhteisiä tapahtumia ovat syyskauden Piirikokous ja keväällä pidettävä juhlava Piirikonferenssi.

Piiri järjestää myös erilaisia koulutustapahtumia, joista tärkein on alkuvuodesta pidettävä PETS-koulutus tulevan rotaryvuoden klubien presidenteille ja muille klubivirkailijoille.  Lisäksi on mm. nuorisovaihdon ja rotarysäätiöasioden koulutusta.

Vuosikertomus 2018-2019

Rotaryvuoden 2018–2019 teemana oli Be the Inspiration – Ole innostaja.

Piirimme klubit ovat osallistuneet moniin globaaleihin ja paikallisiin hankkeisiin ja saaneet niihin innokkaasti ennätyksellisen suuria piiriapurahojamme. Siten säätiötoiminta on ollut vireää.

Nuorten kansainvälinen leiri ja nuorten vammaisten kansainvälinen leiri ovat olleet hienoja saavutuksia aktiivisilta klubeiltamme. Piirikonferenssissa innostuksen ja Rotaryperheen läsnäolo oli todettavissa, liki käsin kosketeltavissa. Saimme jakaa siellä piirimme tunnustuksia ja myös arvostettuja kansainvälisiä tunnustuksia.

Yksi toiminkauden hienoimmista uutisista oli PDG Virpi Honkalan nimittäminen tulevaksi RI:n Directoriksi Rotaryvuoden 2020 alusta.

Haluan kiittää kaikkia piirimme rotareita ja heidän puolisoitaan, nuoria Rotaract- ja Interact-jäseniämme, Suomen Rotarypalvelut ry:n Ullaa ja Jaanaa sekä meitä tukeneita liikeyrityksiä tuesta. Meillä on hieno joukko rotareita ja nuoria, jotka ymmärtävät, mitä Rotary palvelujärjestönä merkitsee ja miten sen arvojen mukaisesti toimitaan.

Rotaryvuodestani teitä kaikkia kiittäen

DG 2018-2019 Heikki Salumäki