Paikallisia projekteja ja toimivaa yhteistyötä
muiden kanssa

Palvelu itsekkyyden edelle – Service above self

Rotaryklubien jäsenet erilaisine taustoineen tuovat osaamisensa ja näkemyksensä klubin toimintaan. Klubien jäsenillä on kosketuspintaa yhteisönsä tarpeisiin, joten he voivat asiantuntemuksellaan tunnistaa ja tehdä näkyväksi yhteisössään ilmeneviä tarpeita. Piirin 1400 klubeissa onkin toteutettu mitä moninaisempia – pieniä ja suuria – paikallisia palveluprojekteja.

Yhteistyö muiden kanssa
Klubit vahvistavat toimintaansa tekemällä yhteistyötä myös muiden rotaryklubien, eri järjestöjen sekä paikkakunnan muiden toimijoiden ja partnereiden kanssa.

Tunnettuuden kasvattaminen
Klubien palvelutyön näkyminen yleisön parissa lisää rotaryklubien tunnettuutta ja vahvistaa samanhenkisten ihmisten halukkuutta tulla mukaan toimintaan.

Keväällä 2019 Oulun piirikonferenssissa esittäytyi parikymmentä klubia projekteineen. Näistä projekteista tiedottamisella tehdään rotarytoimintaatunnetuksi myös laajemmalle yleisölle.
Klubien projekteja tullaan esittelemään jälleen kevään 2020 piirikonferenssissa.

Piirimme klubien toteutuneita palveluprojekteja esitellään piirin verkkosivujen, kuvernöörin kuukausikirjeiden ja sosiaalisen median lisäksi vuosittaisen piirikonferenssin yhteydessä.