Arvoisat rotarit,

Piirissämme on maaliskuun 2022 jälkeen viety läpi kolme Rotarysäätiön katastrofirahaston (Disaster Response Fund)
tuella toteutettua hanktta: ruoka- ja hygienia-apua Lahteen saapuneille Ukrainan pakolaisille, ruoka- ja hygienia-apua
Harkovan alueelle ja 6 kenttäambulanssia Harkovaan. Kuhunkin näistä saatiiin katastrofirahaston maksimituki 25.000
USD. Erityisesti kenttäambulanssiprojektin arvo kuitenkin moninkertaistui yksttäisten rotareiden, klubien ja
ulkopuolisten lahjottajien tuen ansiosta. Lahjoituksina saatiin niin rahaa kuin tavaraakin. Yhteenlaskttu projektin arvo
oli lopulta vähintään 150.000 USD.

Tällä hetkellä Rotarysäätiön Ukrainarahaston varat on loppu. Rahoitusta odottavia projekteja on jonossa kymmenittäin,
mutta niiden saama tuki riippuu siitä, kuinka paljon Rotarysäätiön katastrofirahaston Ukraina-kassaan kertyy varoja – eli
paljonko me sinne lahjoitamme!
Tällä hetkellä meillä ei siis ole mahdollisuuksia saada rahoitusta katastrofirahastosta. Se ei kuitenkaan estä meitä
luomasta seuraavaa avustusprojekia.

Puhdasta vettä Ukrainaan
Keräämme nyt varoja vedenpuhdistuslaitteisiin, jotka toimitetaan Ukrainaan alueille, missä niitä eniten tarvitaan.
Kyseessä on kotitalouksien käyttöön tarkoitttu kannttava puhdistuslaite. Yhden latteen hinta on 582 euroa.

Oheisen linkin takaa löytyy lisätietoa latteistohttp://hasoy.automatik2.tri.haus/sta (Ujeta Care).
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLvgpqDZlSwnqxxcqLWgKvRzXcCgBcL

Tavoitteenamme on lahjoittaa piiristämme yhteensä vähintään 25 vedenpuhdistuslaitetta. Se onnistuu, jos piiristämme
löytyy rotareita ja klubeja, jotka näkevät tällaisen avun merkityksellisyyden. Syksyllä 21.–22.10.2023 Hämeenlinnassa
pidettävän piirikonferenssin ja sen yhteydessä järjestettävän rauhanseminaarin tuotto ohjataan tähän hankkeeseen.
Seminaarissa esiintyy muun muassa ulko- ja puolustusministeriöiden korkeaa virkamiesjohtoa sekä vieraita Islannista.
Merkitse siis sinäkin tapahtuma kalenteriisi ja ole mukana rauhan puolesta.

Pohdi myös olisiko sinulla verkostoa, joka haluaisi tukea tällaista hanktta. Entä onko klubisi mahdollista osallistua
hankkeeseen edes pienellä tuella? Tai innostuisiko klubisi luomaan oman pienkeräyksen tätä kohdtta varten?
Pienkeräyksellä olisi mahdollisuus nostaa paitsi rotaryn näkyvyttä, myös Ukrainan avuntarvetta omalla paikkakunnalla
taas esiin.
Klubin kannttaa kerätä tuki ensin omalle tililleen ja siirtää siirtää piirin tilille.
FI13 1574 3000 0157 66 / Suomen Rotaryn piiri 1390 ry / viite ’Ukraina’.
Toki yksittäisen rotarin henkilökohtainenkin lahjoitus onnistuu samoilla tiedoilla.
Tilaus laitteista tehdään 15.11.2023 tähän tarkoitukseen kertyneillä varoilla ja laitteet toimitetaan rotaryn
kumppaniverkoston avulla kohteeseen.

Olethan sinäkin ja klubisi mukana? Jos haluat lisätetoja – laita viesiä tai soita!
Yhdessä tämäkin toteutuu,
Eila
PDG Eila Parviainen
D1390
District International Service Commttee Chair
040 536 5166
rotary.eila@gmail.com