Mitä teemme

Mitä teemme

Rotary Internationalin kauden 2023–2024 presidentin Gordon McInallyn vuositeema on CREATE HOPE in the WORLD. Hänen sanojaan mukaillen: ”Rotary auttaa luomaan olosuhteita rauhalle ja
sellaiselle tulevaisuudelle, joka on elämisen arvoinen. Pysykäämme avoimina ja halukkaina muutokseen, ja pitäkäämme fokuksemme rauhan rakentamisessa maailman. Minä kehotan teitä
luomaan toivoa maailmaan. Rotary tuo pysyvän muutoksen maailmaan yksi uusi toivo kerrallaan!”

Rotaryt jakavat yhteisen tulevaisuuden kuvan, vision, jossa ihmiset yhdistävät ponnistelut luodakseen maailmaan kestävää muutosta. Parempaa tulevaisuutta rakennetaan yhteisöissämme
ja persoonissamme siten, että vuorollaan jokainen Rotary Internationalin presidentin määrittämä vuositeema tuo vision mukaista yhteistä tavoitetta askeleen lähemmäksi.
Gordon McInally painottaa, että jatkuvuuden kautta syntyy uusi alku, silta tulevaan vuoteen.

Jatkuvuus tarkoittaa edeltäneiden johtajien hyvien ideoiden edistämistä. Rakentamalla aiempien presidenttien ja muiden rotarijohtajien aloittamalle vankalle pohjalle, mahdollistamme vieläkin
suuremmat saavutukset tulevaisuudessa. Meidän on kuitenkin omaksuttava ahnaasti uusia ajatuksia ja näkökantoja, jotka voivat luoda pysyvän muutoksen maailmaan.
Meitä kaikkia liiankin lähelle tullut Ukrainan sota on palauttanut mieliimme sen tosiasian, että rauha ei ole passiivinen unelma vaan kovan työn tulos. Rauhan edistäminen on osa Rotaryn
missiota, jonka toteuttamiseksi me rotarit pyrimme kasvattamaan positiivista rauhaa yhteisöissämme ja koko maailmassa.
Rauhaa on edistettävä sinnikkäästi ja rohkeasti.
Sodan kurjuuden keskelle on luotava toivoa parempaan huomiseen, mikä vuorostaan antaa sijaa rauhan rakentamiselle. Jotta jaksamme kantaa huolta muista, meidän on huolehdittava myös itsestämme ja läheisistämme
– kanssarotareistamme.

On tärkeää, että Rotary tunnetaan järjestönä, joka pitää huolta jäsenistään samoin kuin palvelemistamme ihmisistä. Rotarysta on tultava sellainen avoin, mukaansatempaava
järjestö, joka houkuttelee piiriinsä parhaita ihmisiä ja parhaita ideoita, ja parasta kumppanuutta – aivan riippumatta siitä mistä ne tulevat. Ihmisten tulee voida nähdä itsensä rotareissa.