Kansainväliset projektit

Kansainväliset projektit

Maailmanlaajuinen Rotary on merkityksellisempi kuin koskaan ennen ja sen mahdollisuudet tehdä hyvää ovat mittavat. Rotarysäätiö tukee kansainvälisiä projekteja mm. Global Grant -apurahoin.

Kaikkien Global Grant -apurahalla rahoitettavien hankkeiden ja projektien tulee liittyä yhteen tai useampaan Rotaryn keskittymisalueista. Näitä ovat:

  1. Rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu
  2. Sairauksien ehkäisy ja hoito
  3. Vesi ja sanitaatio
  4. Äidin ja lapsen terveys
  5. Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito
  6. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen
  7. Ympäristö

Global Grant -apurahaprojektin budjetin tulee olla vähintään 30 000 USD. Jokaisen Global Grant -apurahan sponsorina tulee olla kaksi klubia tai piiriä, isäntäklubi siitä maasta, jossa aktiviteetti tapahtuu ja kansainvälinen partneri tämän maan ulkopuolelta. Global Grant – apurahoilla Rotary tavoittelee aikaisempaa suurempia projekteja, joilla on kestäviä vaikutuksia ja pysyviä muutoksia.
Myös työ polion poistamiseksi maailmasta on osa Rotaryn kansainvälistä toimintaa.

Ota yhteyttä:

Piirin rotarysäätiökomitean puheenjohtaja
Markku Antikainen, Tampere-Lielahti
Mobile +358-40-570 5556
E-mail: markku.antikainen@virebit.com