Nu är det hög tid att boka resan till Taipei
till Rotarys Convention som hålls den 11 – 18.6.2021

Anmäl dig till resan senast per den 31.10.2020.
Resans pris är 1870 €/pers. och det förutsätter att vi blir minst 15 betalande deltagare.

Var och en ansvarar själv för anmälan till själva konferensen.

Läs mera på Rotary-resan till Taipei:
Broschyr, Resan till Taipei

Kokkolan Matkatoimisto Karleby Resebyrå
kimmo@kokkolanmatkatoimisto.fi
06 823 8324
Erkki Salmu fungerar som reseledare

Translate »