Johtamista, yrittäjyyttä ja tiimityövalmiuksia voi opiskella monella tavalla! Kuhmon Rotaryklubin ja Kuhmon yhteislukion toteuttamalla Ryla-kurssilla näitä taitoja kehitettiin järjestämällä keskiviikkona 2.3. virikematka Sotkamon Vuokatissa oleviin pakohuoneisiin. Osallistujia lukion ensimmäiseltä ja toiselta vuosiluokalta oli niin runsaasti, että käyttöön tarvittiin kaikki Vuokatissa olevat pakohuoneet: Hullujen Siskojen huone ja The Great Escape-yrityksen SuperParkissa sijaitsevat neljä huonetta. Pakohuoneiden pulmien ratkomisen lisäksi nuoret tutustuivat myös hauskaan ja jännittävään Megazone-lasertaistelupeliin yhdessä opettajien kanssa.

Kuhmon yhteislukion oppilaat lähdössä linja-autolla lukiolta Vuokattiin elämysretkelle.
Kuva: Sanna Juntunen

Käynti oli ajoitettu lukion virkistyspäivään, ja virkistystä ja virikkeitä saatiinkin. Tapahtuma kiinnosti niin, että poissa oli vain kaksi opiskelijaa. Lukion rehtori Eila Vilén oli hyvin tyytyväinen päivän antiin.

– Innostus oli lähes käsin kosketeltavaa!

Megazone-lasertaistelupeli kuului matkan hauskimpiin kokemuksiin.
Kuva: Marita Huotari

Yhteisöllisyys vahvistui

Ryla-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien johtamis- ja työelämävalmiuksia. Rotaryklubi uskoo, että pakohuoneiden tehtävien ratkominen vahvisti osallistujien ongelmanratkaisu- ja tiimityöskentelykykyjä. Pulmien selvittäminen yhdessä ja yhteiseen tavoitteeseen pyrkiminen vie tuloksiin niin pakohuoneissa kuin elämässä ylipäätään.

Rehtori Eila Vilénin ja opettaja Sanna Juntusen mukaan nuoret pääsivät etenemään pakohuoneissa hyvin ja kekseliäästi.
– Tapahtuma oli kaiken kaikkiaan onnistunut. Se vahvisti myös yhteisöllisyyttä sekä nuorten että opettajien välillä. Megazone oli erityisen suosittu, he kertovat.

Kuhmon yhteislukion oppilaat osallistuivat maaliskuun 2. päivänä Kuhmon Rotaryklubin järjestämälle elämäysmatkalle Vuokattiin. Päivän aikana oppilaat ja opettajat testasivat yhteistyötaitojaan pakohuoneissa ja päivän koitosten jälkeen nauttivat hampurilaislounaan Superparkissa.

Kuhmon Rotaryklubin RYLA-vastaava Tuulikki Huusko uskoo, että käynti antaa nuorille valmiuksia vaikkapa kehittää ja aikaansaada konkreettista pakohuoneeseen liittyvää tai muuta toimintaa tai tapahtumia Kuhmossa.

Ryla-koulutusta rahoittavat Rotarypiiri 1385, Kuhmo Oy, talousneuvos, metsätalousyrittäjä Arto Appelgren sekä Kuhmon Rotaryklubi. Bussikuljetus järjestyi rotariveli Jaakko Kyllösen myötävaikutuksella.

Ryla käynnistyi viime marraskuussa ja jatkuu kevätlukukauden aikana. Nuoret kuulevat opintojaksojen aikana kokeneiden yrittämisen ja johtamisen asiantuntijoiden puheenvuoroja.

Virikkeellisen päivän aikana oppilaat ja opettajat testasivat yhteistyötaitojaan pakohuoneissa ja Megazone-lasertaistelupelissä. Koitosten lomassa oli mukava nauttia hampurilaislounas SuperParkissa.
Kuva: Marita Huotari

Koitosten lomassa oli mukava nauttia hampurilaislounas SuperParkissa.
Kuva: Marita Huotari

Share This