Kuhmon Rotaryklubin 50-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina 10.10.2020 Hotelli Kalevalassa.

Klubin presidentti Veli-Matti Sallinen toivotti vieraat tervetulleeksi seuraavilla sanoilla:

Presidentti Veli-Matti Sallinen toivotti vieraat tervetulleeksi ja hänen johdollaan nostettiin alkumalja.

Arvoisa past kuvernööri ja Kainuun  AG.
Hyvät rotarit, siskot ja veljet, Kutsuvieraamme leijona klubin presidentti sekä ennen muuta kaikki puolisot.

Tämä juhla piti alun perin järjestää jo maaliskuussa, mutta korona viruksen takia ravintolat suljettiin ja yli 10 hengen kokoontumiset kiellettiin.

Nyt on uusi yritys, vaikka virus on yhä keskuudessamme.

Noin 30 vuotta sitten, kävin Iisalmessa haastattelemassa lehtikirjoitusta varten Kuhmon seurakunnan entistä kirkkoherraa, rovasti Veikko Huttusta.

Hän kertoi silloin, että hänelle oli ollut hyvin merkityksellinen asia se, että oli aikoinaan ollut perustamassa Kuhmoon rotaryklubia.

Silloin juuri perustetun klubin varapresidenttinä toiminut Veikko Huttunen sanoi, että me ihmiset usein pyörimme vain omissa ympyröissämme ja elämme omassa suppeassa kuplassamme. Rovasti Huttunen kertoi, että rotarit avarsivat hänen maailmaansa ja ajatteluaan. Hän sai uusia tuttavia ja myös hyviä ystäviä oman kirkollisen työkuplansa ulkopuolelta. Toveruus erilaisten ammattialojen ihmisiin ja heidän ajatteluunsa oli hänelle elämän rikkautta.

Kirkkoherra Huttusen lisäksi Kuhmon klubin ensimmäisiä jäseniä olivat metsänhoitajat Seppo Aho, Pentti Honkavaara ja Pentti Sipiläinen. Muita perustajia olivat nimismies Vilho Kauppila, Kajaani Oy:n piiriesimies Viljo Meriläinen, metsätalousinsinööri Reino Harinen, kunnallisen keskikoulun rehtori Tauno Rantonen, Kuhmon Osuuskassan toimitusjohtaja Veikko Komulainen, Kuhmon Auto-opiston johtaja Niilo Pääkkönen, Alkon myymäläpäällikkö Holopainen, Osuusliike Maakunnan myymäläesimies Naukkarinen ja kunnansihteeri Tapio Nummi.

Edustava joukko Kuhmon elinkeinoelämästä, kaikki olivat aivan eri aloilta.  Tosin metsänhoitajia oli kolme. Se kertoo Kuhmon työelämän rakenteesta silloin 70-luvulla. Lähes kaikki perustajat lienevät jo maallinen matkansa päättäneet. Kukaan heistä ei enää ole klubimme jäsen.

Pitkäaikaisia jäseniä kuitenkin on vielä toiminnassa mukana. Tänään juhlassamme on läsnä veli Kaarlo Kilponen, joka liittyi klubiin 5 vuotta perustamisen jälkeen vuonna 1975. Uskollinen rotari on ollut myös veli Pentti Tuppurainen vuodesta 1979 lähtien.

Nyt on juhlan aika. Muistelemme menneitä, mutta iloitsemme myös tästä päivästä.

Rotareina teemme osuutemme, että voisimme olla luomassa parempaa tulevaisuutta maailmaan, jossa on paljon ongelmia.

Toimikaamme niin kuin Rotary Internationalin presidentti Holger Knaack kehottaa: Rotary avaa mahdollisuuksia.

 Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita Kuhmon Rotaryklubin 50-vuotisjuhlaan!

Veli Martti Huusko esitteli klubin historiaa sanoin ja kuvin.

PDG Jorma Winter luovutti presidentti Veli-Matti Salliselle Rotary Internationalin presidentin, Mark Maloneyn antaman kunniakirjan.

 

 

 

Share This