Kuhmon yhteislukion johtajuuskoulutuksessa puhunut yrittäjä Veijo Malinen kannusti hankkimaan mahdollisimman laajan koulutuksen. Hän muistutti, että osaamista täytyy myös päivittää riittävän usein.

– Kyky muuntua ja olla joustava ovat tärkeitä ominaisuuksia yrittäjälle. Elastisuuden vaatimus on korostunut erityisesti korona-aikana, kun rajoitusten vuoksi suunnitelmia on pitänyt muuttaa monta kertaa, totesi yrittäjä Veijo Malinen Kuhmon yhteislukion ensimmäisen luokan opiskelijoiden johtajuuskoulutuksessa pitämässään esitelmässä perjantaina 20. toukokuuta.

Veijo Malisen 4U Koulutuspalvelutuotteet Maliset Oy -niminen yritys tarjoaa erilaisia pätevyyskorttikoulutuksia ja asiantuntijapalveluja.

Ammattiosaaminen pohjana

Veijo Maliselle yrittäjyys on ollut luontainen ajattelutapa pienestä pitäen, sillä hänen isänsä oli puualan yrittäjä. Veijo oli kouluajan ulkopuolella isän apuna jo alle 10-vuotiaana.

Veijo kouluttautui ensin puualan teknikoksi ja sen jälkeen AMK-insinööriksi. Opinnot jatkuivat myöhemmin teknologiajohtamisen ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisella.

Oman yrityksen Veijo perusti vuonna 1980. Yrittäjän uraan on mahtunut vaikeitakin kokemuksia, mutta niistä on selvitty.

Veijo korosti koulutuksen ja laajan osaamisen merkitystä työuralla. Ammatillista osaamista voi kerryttää jo kouluaikana kesätöissä ja työharjoittelussa.
– Hanki teoriatieto ja käytännön osaaminen. Mitä laajempi sitä parempi, hän opasti.

Ilahduttavasti useimmilla johtajuuskoulutukseen osallistuneilla olikin jo kesätyö tiedossa.

Korjaava palaute opiksi

Veijo Malinen kannusti nuoria valitsemaan alan oman kiinnostuksen pohjalta. Jos valinta myöhemmin osoittautuu vääräksi, kannattaa suunta hakea uudelleen. Virheitä ja epäonnistumista ei pidä pelätä, vaan yrittäjän pitää laittaa itsensä ja persoonallisuutensa peliin.
– Kannustan myös ottamaan korjaavan palautteen opiksi, hän neuvoi.

Osaamista täytyy koko ajan pitää ajan tasalla lisäkoulutuksella.
– Osaaminen vanhenee, kun tulee esimerkiksi uusia materiaaleja, koneita ja määräyksiä, puhuja muistutti.

Yrittäjyys on kokonaisvaltaista

Yrittäminen vaatii hyvin kokonaisvaltaista asennetta. Vaikka alan ammatillinen osaaminen on toiminnan vankka perusta, täytyy yrittäjän hallita myös hallinnolliset asiat ja varata niihin riittävästi aikaa.

Yrittäjän on myös hyvä katsella ympäristöä avoimin silmin ja mielin. Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollisuudet kannattaa selvittää. Aktiivisuus, kiinnostus yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin ovat yrittäjälle hyviä avuja.

Kuhmon RYLA-koulutus päätökseen

Veijo Malisen puheenvuoro päätti viime marraskuussa alkaneen RYLA-johtajuuskoulutuksen. RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) on kansainvälisen rotaryjärjestön koulutusohjelma, jonka tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta johtamiseen sekä kannustaa aloitteellisuuteen, avoimeen vuorovaikutukseen ja eettiseen toimintatapaan. Kuhmon koulutukseen osallistui enimmillään yli 50 opiskelijaa lukion ensimmäiseltä ja toiselta vuosiluokalta.

Koulutuksen toteutusta rahoittivat rotarypiiri 1385, Kuhmo Oy, metsätalousyrittäjä, talousneuvos Arto Appelgren, Kuhmon yhteislukio sekä Kuhmon Rotaryklubi. Lämmin kiitos yhteistyöstä!

Share This