Humanistisen ammattikoulun, HUMAK, rehtori ja toimistusjohtaja Jukka Määttä puhui kuhmolaisnuorille Teams-yhteydellä yhteislukion päivänavauksessa.

 

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) rehtori, toimitusjohtaja Jukka Määttä valoi nuoriin toiveikkuutta puhuessaan torstaina 19.5. Kuhmon yhteislukion päivänavauksessa. Puheenvuoro oli osa Kuhmon Rotaryklubin tänä lukuvuonna lukion opiskelijoille järjestämää RYLA-johtajuuskoulutusta. RYLA tulee englanninkielisistä sanoista Rotary Youth Leadership Awards.

Uteliaisuus kannattaa

Jukka Määttä kannusti nuoria luottamaan tulevaisuuteen, vaikka oma suunta ei olisikaan vielä selvä. 1980-luvulla Kuhmon yhteislukiossa opiskellut Jukka on itse tästä hyvä esimerkki. Hän ei saanut lukiossa huippuarvosanoja. Omaa uraansakin hän joutui hakemaan ja mukaan mahtui välivuosia.

Lopulta yhteiskunnalliset sekä kasvatukseen ja koulutukseen liittyvät asiat ja niihin liittyvät opinnot Jyväskylän yliopistossa herättivät tiedonjanon. 1990-luvulla tarjottu tutkimustyö Jyväskylän yliopistossa avasi Jukalle tien akateemiseen maailmaan. Vuonna 2007 hän väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi. Humakin rehtorina hän aloitti elokuussa 2018.

Jukka Määttä kannusti nuoria olemaan itselleen armollisia ja uskollisia omille arvoilleen. Uteliaisuus ja kiinnostus asioihin ovat avuksi omaa uraa pohtiessa. Jukka Määttä muistutti myös, että kaikilla opinnoilla ja tehdyllä työllä on merkitystä.
– Asiat kyllä loksahtelevat paikoilleen, hän sanoi.

Kuhmolla on Jukalle edelleen suuri merkitys. Kuhmo on kotisatama ja oma mielenmaisema. Myös metsästysharrastus vetää usein syntymäkaupunkiin. Etätöitäkin Jukka on tehnyt Kuhmosta käsin.
– Kuhmosta on hyvä ponnistaa, hän kannusti.

Humakista ihmisläheisiin tehtäviin

Humakissa voi suorittaa tutkintoja perinteisesti päiväopintoina, monimuoto-opintoina työn ohessa tai kokonaan verkko-opintoina. Lisäksi oppilaitoksessa on avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka joko suorittavat polkuopintoja tutkintoon johtavaan koulutuksiin tai täydentävät ammattitaitoaan yksittäisillä kursseilla tai opintokokonaisuuksissa.

Humakissa voi opiskella AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa useisiin yhteisöllisiin ja ihmisläheisiin ammatteihin. Oppilaitoksesta valmistuu nuorisotyön, järjestötyön, työyhteisöjen kehittämisen ja seikkailukasvatuksen ammattilaisia. Humakissa voi opiskella myös kulttuurituotannon ja projektihallinnon ammattilaiseksi sekä saada eväät toimia luovan talouden yrittäjänä. Lisäksi oppilaitoksessa voi kouluttautua viittomakielen tulkiksi tai puhetta korvaavan kommunikaation asiantuntijaksi ja kommunikaatio-ohjaajaksi.

Oppilaitoksella on neljä alueyksikköä – pääkaupunkiseutu (Helsinki, Kauniainen, Nurmijärvi), Turku, Jyväskylä ja Kuopio.

Share This