Piiriapuraha on osa Rotarysäätiön vuosirahastoon klubien kolme vuotta aikaisemmin tekemien lahjoitusten palautusta, joka kokonaisuudessaan on suuruudeltaan 47,5 % lahjoituksista. Siitä puolet varataan klubien paikallisiin hankkeisiin, toinen puoli käytetään kansainvälisiin projekteihin. Paikallisilla apurahoilla toteutetaan pääsääntöisesti pienimuotoisia, lyhytkestoisia hankkeita, jotka kohdistuvat omaan paikkakuntaan/maahan tai ulkomaille.

Huom! Vuoden 2024-2025 hakulomakkeet pitää olla toimitettuna sähköisenä piirille 15.5.2024 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Piiri pyytää tarvittaessa mahdolliset täydennykset.

Tutustu oheisiin ohjeisiin

Piiriapurahan hakeminen

Apurahavuoden aikataulutus

Piiriapurahan hakulomake löytyy tästä Piiriapurahahakemus 2024 4-2024. Huomaa että hakemuksen mukaan täytyy täyttää, allekirjoittaa ja liittää Klubin sitoumus Rotarysäätiön apurahojen käytössä.

Lisää tietoa myös Piiriapurahan kansainvälisiltä sivuilta District grants.

Translate »