Yksi Rotaryn painopistealueista on rauhan edistäminen sekä konfliktien ehkäisy ja ratkaisu. Rotary Internationalin hallinnoimalla The Rotary Foundationilla (TRF) on eri puolilla maailmaa seitsemän Rotary Peace Center-yliopistoa, joissa voi suorittaa joko kaksivuotisen maisteriohjelman tai vuoden ammatillisen täydennyskoulutusohjelman. Jälkimmäisestä vuoden ohjelmasta kolme kuukautta opiskellaan ulkomailla ja muuna aikana tehdään online-harjoituksia kotimaassa. The Rotary Foundation myöntää ohjelmiin hyväksytyille täyden stipendin. Nyt on aika hakea vuoden 2024 aikana alkaviin ohjelmiin.

Maisterintutkintoon sisältyy opintoja mm. aseellisten konfliktien syistä, kansainvälisten konfliktien ratkaisuista, turvallisuusuhista ja johtajuudesta riitojen ratkaisussa sekä oma lopputyö. Täydennyskoulutusohjelma tukee jo pidempään rauhantehtävissä toimineiden kehittymistä työssään. Ohjelmiin valitaan vuosittain enintään yhteensä 130 opiskelijaa ympäri maailmaa.
Maisteriohjelmaan hakijalla tulee olla vähintään hyvin suoritettu alempi korkeakoulututkinto, ainakin kolmen vuoden täysiaikainen soveltuva työkokemus sekä vahva omakohtainen sitoutuminen rauhan edistämiseen ja konfliktien ratkaisuun. Täydennyskoulutusohjelman vaatimukset ovat muuten samat, mutta työkokemusta on oltava vähintään viisi vuotta.

Hakemukset näihin ohjelmiin toimitetaan rotarypiirien kautta The Rotary Foundationille viimeistään 15.5.2023. Lisätietoja löydät täältä.

Lisätietoja antaa Rotarypiirimme 1430 District Rotary Peace Fellowship Subcommittee Chair Sakari Nieminen, Kuopio-Kallavesi Rotaryklubi, puh. 0401263009, sähköposti: sakari.nieminen1@gmail.com

Translate »