Kunnioitamme perinteitä, mutta olemme avoinna myös uudistuksille. Siksi kehitämme toimintaamme mukautumalla ympärillämme tapahtuviin muutoksiin sekä jäsentemme toiveisiin ja tarpeisiin. Vain mukautumalla klubimme voi uudistua, kehittyä ja pysyä elinvoimaisena. Järjestötoiminta – aivan kuten luonnonvalinta – perustuu samoihin lainalaisuuksiin. Jo Charles Darwin aikanaan arvioi, että elossa eivät selviä vahvimmat tai älykkäimmät lajit, vaan ne, jotka sopeutuvat parhaiten muutokseen.

Klubitoiminnan tarkastelu ja uuden suunnan hakeminen

Niinpä juuri nyt – kriisin keskellä – on oikea ”momentum” tarkastella klubimme toimintaa yleiselläkin tasolla ja kehittää sitä vastaamaan veljiemme todellisia tarpeita – sekä tiedostettuja että tiedostamattomia. Ja koska tavoittelemme myös uusia, erityisesti ikäryhmän 30-40 vuotiaita jäseniä, meidän tulee mieltää, millaisia heidänkin tarpeensa voisi klubitoiminnalle olla.

Suoritimme marraskuun alussa varsin laajan sähköisen kyselyn, jonka tavoitteena oli tarkastella nykyistä toimintaamme ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin sekä pohtia, miten voisimme ja haluaisimme sitä kehittää. Kyselyn tulokset julkistetaan pe 4.12.2020 etäviikkokokouksessa, jolloin aiheista voidaan keskustella syvällisemmin. Jo nyt vaikuttaa lupaavasti siltä, että klubimme tulee ottamaan uusia suuntia toimintamme kehittämiseksi.

Antti Kontio

Tuiran rotaryklubin presidentti

Share This