I samband med att Nagu tog emot asylsökande (år 2015) hade vi Nagubor den stora förmånen av att fotografen

Giles Duley https://en.wikipedia.org/wiki/Giles_Duley dokumenterade våra nya invånares  första år i Finland.

I själva verket uppmärksammades Nagubornas insats internationellt, den s.k ”Nagumodellen” https://www.theguardian.com/world/2016/jan/23/refugees-nagu-finland-giles-duley-photography. Idag lever fortfarande några familjer hos oss i skärgården. Bekanta dig med utställningen här:https://www.dropbox.com/home/Rotary?preview=nagu+captions+AS_en_sv_fi.pdf

 

Share This