Vem är vi?

Vem är vi?

– Välkommen till Nagu Rotaryklubb!

Vårt motto är: FÖR ETT RENARE SKÄRGÅRDSHAV
Rotary är en internationell  idealistisk organisation som har 1,2 miljoner medlemmar i cirka 200 länder, både kvinnor och män. Medlemmarna agerar i lokala klubbar och skapar ett nationellt och globalt nätverk. En rotarian är en rotarian var som helst i världen och är välkommen att besöka alla klubbar runt om i världen. Därför är Rotary verksamheten en dörröppnare för nya verksamhetsmiljöer globalt. 

Posititva effekter

Rotaryorganisationen uppmanar medlemmar att agera enligt organisationens motto ” osjälviskt tjänande”. Detta innebär en strävan för nyttiga projekt och befrämjande av en positiv utveckling av det lokala samhället. Rotary Foundation,som kanaliserar de mer omfattande insatser ser som sin uppgift att ” göra gott i världen”.

Rotarian – betydande representanter för sin yrkesbransch

Medlemskapet sker genom att ansluta sig till den lokala klubben. Man blir tillfrågad av klubben men man är alltid välkommen att meddela sitt intresse. Smidigast genom en bekant rotarian eller till klubbens sekreterare.

De som har ett gott rykte inom sitt yrke och som representerar en ledande position inom branschen. På så sätt vill man säkerställa att rotarianer kan agera som förebilder för ledare för framtida utveckling även i praktiken. 

Målsättning:
– För Östersjön. Vi arbetar för att samla in medel för att förbättra Östersjöns tillstånd.

 

En meningsfull hobby

Vi har koncentrerat oss på ungdomsutbyte. Vi arrangerar tillsammans med Törnävä Rotaryklubb internationell ungdomsutbyte  turvis. Vi anser att ungdomsutbyte är utmärkt fostran för internationell  och fredsfostran på gräsrotsnivå.

 

Imponerande internationellt nätverk

Rotary  grundes i Chicago den  23.2.1905 och är ett internationellt service- och välgörenhetsorganisation. Rotary International hemort är i  Evanston i delstaten Illinois i USA. Vårt motto är ”osjälviskt tjänande”  (Service Above Self).

Rotary har 1,2 miljoner medlemmar i 35 000 klubbar i fler än 200 länder. Rotary är en betydande internationell service-och välgörenhetsorganisation. Finland är indelad i sex rotarydistrikt, varav ett har Estlands klubbar. I Finland och i Estland finns sammanlagt 300 klubbar med över 10 000 medlemmar. 

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurant L'Escale
Gästhamnen
Nagu

Tid:
Tors kl 18.00-19.00 (maj-sept)
Fre klo 18.00-19.00 (okt-apr)

Händelser

Ei tapahtumia
Share This