Styrelsen och funktionärer

Styrelsen och funktionärer

Maija Elenius

Maija Elenius

President

Nagu klubb president
tel. +358 400203146
e-post: maija.elenius@dnainternet.net

Styrelsen

President 2021-2022 Maija Elenius
President nominée
Past president Inguar Karlsson-Parra
1.sekreterare Annemo Palmroos-Broos
2. sekreterare Åsa Sundström
3. sekreterare Annastina Sarlin
Klubbmästare Ove Pettersson
Skattmästare Olof Elenius
IT-samordnare IT sakkunnig Annastina Sarlin
Rotary Foundation ordf Göran Lindqvist
Ungdomsutbyte Alice Björklöf

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurant L'Escale
Gästhamnen
Nagu

Tid:
Tors kl 18.00-19.00 (maj-sept)
Fre klo 18.00-19.00 (okt-apr)

Händelser

Ei tapahtumia
Share This