Styrelsen och funktionärer

Styrelsen och funktionärer

Inguar Karlsson-Parra

Inguar Karlsson-Parra

President

Nagu klubb president
tel. 050 4022297
e-post: info@finlandseaside.com

Styrelsen

President 2020-2021 Inguar Karlsson-Parra
President nominée Maija Elenius
Past president Inguar Karlsson-Parra
1.sekreterare Annemo Palmroos-Broos
2. sekreterare Åsa Sundström
3. sekreterare Annastina Sarlin
Klubbmästare Bent Barner-Rasmussen
Skattmästare Maija Elenius
IT-samordnare IT sakkunnig Annastina Sarlin
Rotary Foundation ordf Göran Lindqvist
Ungdomsutbyte Alice Björklöf

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurant L'Escale
Gästhamnen
Nagu

Tid:
Tors kl 18.00-19.00 (maj-sept)
Fre klo 18.00-19.00 (okt-apr)

Händelser

Ei tapahtumia
Share This