Järjestimme 26.1.2023 yhteisen keskustelutilaisuuden Upseerikerholla Lahti-Wellamo ja Lahti-Salpausselkä rotariklubien jäsenille klubien mahdollisesta yhdistymisestä. Viime vuoden lopulla molempien klubien jäsenistä muodostettu työryhmä oli tehnyt raportin käytännön asioista, jotka pitää ratkaista ja päättää klubien yhdistyessä, jos molemmat klubit näin päättävät. Raportti on nähtävissä vain jäsenille tarkoitetulla nettisivulla. Keskusteluun osallistui 19 rotaria.

Keskustelussa korostuivat mm. seuraavat asiat:

  • Uuden klubin on pystyttävä parempaan kuin nykyiset klubit yksin. 1 + 1 > 2 .
  • Uuden klubin toiminnasta tehdyn kuvan esittämät teemat on selitettävä jäsenille käytännön tasolla. Vähän kuin katekismuksen “Mitä se on?” -selvennykset.
  • Yhdistymisessä on ilmeinen vaara, että jotkut jäsenet voivat erota. Liittyykö tämä yhdistymiseen vai muuhun jäsenen tilanteeseen, on tietysti hankala tietää. Kyselyssä vain kaksi nimettömänä pysyvää jäsentä ilmoitti mahdollisesta erosta yhdistymisen tapahtuessa.

Keskustelu jatkuu Salpausselän kutsusta heidän kokouspaikallaan.

Share This