Projektit

Projektit

SYLVIA-KOTI, LAHDEN KLUBITALO JA NUORTEN TOISEN ASTEEN OPETUS ovat paikallisen palvelutyömme pysyvät kohteet. 

 

SYLVIA-KOTI

Sylvia-koti yhdistys perustettiin toimintaa järjestämään vuonna 1958. Lahteen Sylvia-Koti avattiin 1970. Lähtökohtana oli muodostaa yhteisö, jossa kehitysvammaiset lapset voisivat käydä Steinerpedagogista erityiskoulua ja asua yhteisöllisesti talonvanhempien kanssa. Nuorille ja aikuisille oli tarkoitus rakentaa työpajoja.

Näillä periaatteilla toimitaan edelleen. Sylvia-Kodissa tarjotaan  työtoimintaa, asumispalvelua, perus- ja jatko-opetusta erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Kaiken toiminnan perusajatus on, että turvallinen arki ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet luovat elämälle vahvan perustan.

Sylvia-kodin koulu on 9-vuotinen perusopetusta antava erityiskoulu , jossa kasvava ja kehittyvä lapsi kohdataan kokonaisvaltaisesti. Sylvia-Kodin Kaupunkikylässä vietetään yksilöllistä elämää yhteisössä. Työtoiminnassa erilaiset ihmiset kohtaavat toisensa. Lahdessa Kaupunkikylä ja erityiskoulu sijaitsee Renkomäessä Kyläkadulla.

LAHDEN KLUBITALO

Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamia yhdenvertaisia yhteisöjä. Ne täydentävät psykososiaalisia palveluja ja edistävät kuntoutujajäsenten toipumista. Klubitalot tarjoavat jäsenilleen tavoitteellista toimintaa arkeen, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Monen jäsenen kohdalla tavoitteena on työelämään tai opintoihin palaaminen. Taloilla keskitytään yksilön vahvuuksiin, ei diagnooseihin.  Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että tätä työtä raportoidaan ulospäin ja Klubitalot pystyvät arvioimaan ja todentamaan myös omaa vaikuttavuuttaan.

Klubitalotyö on maailmanlaajuista, Klubitaloja on 32 maassa, yhteensä noin 300, joiden kansainvälinen kattojärjestö on Clubhouse International. Suomessa Kllubitaloja on 23, joissa on yhteensä noin 6000 jäsentä. Lahden klubitalo sijaitsee Vuorikadulla.

NUORTEN TOISEN ASTEEN OPETUS

Rotaryklubimme palvelutoiminnan kolmas pitkäjänteinen avustaminen kohdentuu 2- asteen lukio- ja ammattiopiskelijoihin. Tällä hetkellä avustamme Lahden ja Heinolan lukioiden biologian opetusta. Avustuskohteemme on biologian kenttäkurssi Tvärminnen tutkimusasemalla. Tutkimusasemalla opiskelijat perehtyvät Itämeren tutkimukseen ja  suojeluun. Kursilla opitaan Itämeren tyypillistä lajistoa ja lajien välisiä vuorovaikutuksia, perehdytään Itämeren tutkimukseen ja syvennetään tietoa Itämeren erityispiirteistä, tilasta ja suojelusta

Kenttäkurssin kaltaiset kurssit mahdollistavat perusteellisen tutustumisen paljon aikaa vievään tutkimustyöhön. Kokemalla ja tekemällä opiskelijat oppivat tieteellisen tutkimuksen periaatteita ja käytänteitä. Erityisesti uudet opetussuunnitelmat edellyttävät lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön lisäämistä.

Kenttäkurssi toteutetaan kevätlukukaudella vuosittain. Rotaryklubimme tavoitteena on mahdollistaa vähävaraisten opiskelijoiden osallistuminen Tvärminnen kurssimatkaan.

 

 

Osallistumme myös lähiklubien kanssa yhteisiin projekteihin. 

• Lahden alueen ukrainalaispakolaisten tuki

• Vähävaraisille lapsille suunnattu “Joulupuu Lahti” keräys

• DuuniExpo; amk-opiskelijoiden järjestämä rekrytointitapahtuma

• RYLA; nuorten johtajuuskoulutus

 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Lahden Upseerikerho
Upseerikerhonkatu 3
15700 Lahti

Lahden Upseerikerho


Tapahtumakalenteri

Aika:
Torstaisin klo 11:45 - 13:00
Tarkista poikkeukset Tapahtumakalenterista.

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This