Vesirepusta eväitä koululaisten vesiopetukseen

 

Toukokuun alussa käynnistyivät ensimmäiset Vesireppu-opetustuokiot Miemalassa, Ruununmyllyllä ja Rengossa. Kolmosluokkalaiset pääsivät tutkimaan vettä ja sen elämää uudenlaisen vesitutkimusrepun välineillä.  Opetustuokioissa analysoitiin veden happipitoisuutta ja happamuutta sekä mitattiin lämpötilaa ja näkösyvyyttä. Lisäksi pyydystettiin veden pienimpiä eliötä ja tutkittiin niitä mikroskoopin avulla. Koululla nuoret tutkijat jatkoivat veden käyttökelpoisuuden määrittämistä kasvattamalla vesinäytteen bakteereita.

 

 

Vesireppu tutuksi -hanke tarjoaa Hämeenlinnan 11 alakoululle vesiaiheisen opetustuokion, jossa tutustutaan Vesireppuun ja sen sisältämään tutkimusvälineistöön.  Hankeen tarkoituksena on herättää lasten kiinnostusta oman lähivesistön tilaan. Hanke aktivoi koululaisia tutustumaan veteen monin eri tavoin ja auttaa ymmärtämään veden merkityksen ihmisille ja ympäristölle. Suomen ympäristökeskuksen kehittämän Vesirepun avulla koululaiset voivat analysoida ja seurata mm. paikallisvesistön lämpötilaa, näkösyvyyttä, sinilevätilannetta, sameutta, happamuutta, happipitoisuutta ja virtaamaa eri vuodenaikoina ja vuosina. Samalla valmennetaan opettajia käyttämään välineistöä, ohjaamaan oppilaita vesitutkimuksissa ja tallentamaan kansalaishavaintoja Järvi-meriwikiin. Jokaiselle Vesireppu -projektiin osallistuneelle koululle on tarkoitus perustaa oma havaintopaikka Järvi-meriwikiin vuosittain päivitettäväksi.

 

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Rahoituksesta vastaa Linnaseutu ry (80 %) sekä Vanajavesisäätiö sr ja HAMK (20 %). Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2022-31.12.2022. Hämeenlinnan Rotary-klubit hankkivat alakouluille Vesireppuja, joita hyödynnetään Vesireppu tutuksi –hankkeen opetustuokioissa.

 

 

Heidi Kontio

Vanajavesikeskus

 

Ohessa linkki YLE areena videoon 17.5.22, jossa kohdassa 3:27 on Vesirepusta pitkä pätkä

https://areena.yle.fi/1-50966631?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share

Alla näkyvällä YouTube videolla Alvettulan koulun 3-luokkalaiset tutkimassa Alvettulanjoen vettä Vesirepun avulla 22.8.2022

 

 

Share This