Keitä olemme

Keitä olemme

Vanajaveden Rotaryklubi on aktiivinen hämeenlinnalainen rotaryklubi. Kokoonnumme lounaskokoukseen Museo Militariaan joka toinen torstai tapaamaan toisiamme, kuulemaan kiinnostavia esitelmiä ja edistämään hyvää omalla paikkakunnallamme. Tuemme  kansainvälisen Rotaryjärjestön humanitaarisia projekteja, osallistumme nuorisovaihtoon ja edistämme lähiseudun hyvinvointia. Hyväntekeväisyys ja avustustoiminta ovat Vanajaveden Rotaryklubin sydämenasioita.  Viimeisimpänä palveluhankkeena klubin johdolla on rakennettu moderni aistihuone Saaristen koulun erityisoppilaille.  Klubi on myös aktiivisesti mukana Vanajaveden vesistön suojelutyössä.

Klubimme on perustettu 16.1.1959.. Klubissamme on 48 jäsentä. Olemme osa piiriä 1390. (Piiri 1390).

Historiaa ja nykypäivää

Hämeenlinnan Rotaryklubin, joka oli perustettu 1939, aktiivisimpien jäsen joukko alkoi suunnitella toisen rotaryklubin perustamista 1950-luvulla. Ensimmäinen virallinen merkintä ajatuksesta on 5.10.1958. Hämeenlinnan Rotaryklubin silloinen presidentti Sulo Lonka otti yhteyttä pankinjohtaja Armas Saartoon, mistä seurasi useita neuvotteluja Kauppa- ja teollisuusklubilla. Edellä mainittujen lisäksi neuvotteluihin osallistuivat Hämeenlinnan Rotaryklubista Urmas Seppä ja Jorma Jäntti sekä Mauno Kasurinen. Kaikki hämeenlinnalaisille tuttuja nimiä.

Perustamiskokous pidettiin Kauppa- ja teollisuusklubilla 15.12.1958 Siihen osallistuivat kuvernööri Adolf Mezger, Hämeenlinnan klubin veljet Lonka, Seppä, Jäntti ja Sahlberg sekä 21 uutta klubin perustajaa.

Kuvernöörin johdolla käydyssä kokouksessa hyväksyttiin klubin säännöt ja käytiin pitkä keskustelu sekä klubin nimestä että kokoontumispaikasta. Molempiin ehdotettiin Aulankoa mutta lopulta nimeksi hyväksyttiin Vanajaveden Rotaryklubi ja kokoontumispaikaksi  torstaisin klo 12.00 EHO:n ravintola paitsi kesäkuukausia lukuun ottamatta joka kolmas torstai-ilta Kauppa- ja teollisuusklubilla. Iltakokouksista luovuttiin 1975. Mielenkiintoinen oli lisäys, jossa määriteltiin klubin toiminta-alue siten, että jäsenistön toimipaikan tulee sijaita Helsinki- Tampere- rautatien länsipuolella, Aulangon alueella tai lähikunnissa. Vanajaveden Rotaryklubin ensimmäiseen johtokuntaan valittiin presidentiksi Armas Saarto, varapresidentiksi Pentti Mäkinen,  1. sihteeriksi Usko Kari-Koskinen, 2. sihteeriksi Mauno Kasurinen, rahastonhoitajaksi Kalevi Harjuvaara ja klubimestareiksi Matti Mukka ja Rafat Karatau.

 Ensimmäinen Klubikokous pidettiin 8.1.1959, jossa läsnä oli 19 ja poissa 9 veljeä. Rotary International hyväksyi klubimme 16.1.1959.

Syyskuussa 1959 esiteltiin taiteilija Timo Sarpanevan suunnittelema viiri, josta päätettiin kuitenkin pyytää uusi ehdotus ja lopulta seuraavana vuonna päätettiin hankkia Tapio Wirkkalan suunnittelema viiri.

Jäsenmäärä oli kaksi vuotta perustamisen jälkeen 30 ja keski-ikä 43 vuotta. Vanajaveden  klubin toiminnassa keskeisellä sijalla ovat olleet ns. luokite- esitelmät ja yritysvierailut perinteisen rotaryaatteen mukaisesti.

Vanajaveden Rotaryklubi on niukoista varoistaan huolimatta osallistunut avustustoimintaan monin tavoin ja monella tavalla, viimeisimpänä Saaristen koulun aistihuoneprojekti yhteistyössä muiden Hämeenlinnan rotaryklubien kanssa. Nuorisovaihto ja vaihto-oppilastoiminta ovat olleet varsin näkyvää ja palkitsevaa toimintaa.

Vanajaveden klubi yritti sitkeästi pysyä ”sínkkuklubina” mutta padot murtuivat kaudella 2007-2008 ja tällöin hyväksyttiin yhdellä kertaa 5 naisjäsentä. Klubin jäsenmäärä on vaihdellut ollen suurimmillaan 78 ja on tällä hetkellä on 48, joista naisjäseniä neljä.

Vaikuttava kansainvälinen verkosto

Rotary on Chicagossa 23.2.1905 perustettu kansainvälinen palvelu- ja hyväntekeväisyysorganisaatio. Rotary Internationalin kotipaikka on Evanston, USA:n osavaltiossa Illinoisissa. Tunnuslauseemme on Palvelu itsekkyyden edelle (Service Above Self).

Rotaryyn kuuluu 1,2 miljoona jäsentä 35 000 klubissa yli 200 maassa. Rotary on merkittävä kansainvälinen palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö. Suomi on jaettu kuuteen rotarypiiriin, joista yhteen kuuluvat myös Viron klubit. Suomessa ja Virossa on yhteensä 300 klubia, joissa runsaat 10 000 rotaria.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Museo Militaria
Vanhankaupunginkatu 19
13100 Hämeelinna

Aika:
Joka toinen torstai klo 11.30-12.30

Tapahtumat

Share This