Vanajaveden Rotaryklubi

Hämeenlinna 8.6.2018

”Aistihuone 100” Projektin loppuraportti 3

Suomi on sivistysmaa, jossa on hyvä asua ja elää. Identiteettiimme on aina kuulunut erottamattomana osana niin hyvinä kuin huonoinakinaikoina vähempiosaisista huolehtiminen, mitä voidaan pitää myös kansakunnan moraalin mittarina. Hämeenlinnan seudun rotarit halusivat osaltaan juhlia 100 vuotiasta itsenäistä Suomea toteuttamalla yhdessä suomalaista yhteiskuntaa tukevan palveluprojektin ”Aistihuone 100”, joka oli yksi itsenäisyyden juhlavuoden ”Suomi 100” hankkeista. Projektin tuloksena kunnostettiin ja varustettiin Saaristen koululle Hämeenlinnaan erityisoppilaiden opetusta tukeva aistihuone. Sen rakentaminen ja varustelu oli Hämeenlinnan ja ympäristön rotarien yhteinen alueellinen hyväntekeväisyysprojekti, joka toteutettiin pääosin rotaryvuonna 2016 – 2017, jatkuen vielä vuoden 2018 aikana. Aistihuone valmistui ja luovutettiin koulun käyttöön 15.12.2017 pidetyssä avajaistilaisuudessa.

Lähtökohtana oli rehtori Outi Dahlgrenin ja Jukka Stoltin esitelmä ja aloite Saaristen koulun erityisopetuksen kehittämisestä, johon aistihuone toisi merkittävän lisäyksen. Tästä projektista muodostui yhteisöllinen hanke, joka palvelee pitkällä aikavälillä satojen monivammaisten oppilaiden oppimisedellytysten kehittämistä.

Hämeenlinnassa sijaitseva Saaristen koulu antaa opetusta aistimonivammaisille sekä suurta yksilöllistä tukea tarvitseville oppilaille. Koulussa on 24 oppilasta jakautuen neljään opetusryhmään. Opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kuntoutusta edistämällä kasvua ja kehitystä yksilöllisesti valittujen opetusmenetelmien avulla. Kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa käytetään multisensorista menetelmää, jossa eri aistikanavien kautta tulevien miellyttävien aistikokemusten ja -elämysten avulla saavutetaan aktivoivan toiminnan ja rentoutumisen tasapaino. Menetelmässä käytetään useimmiten tarkoitukseen luotuja elämystiloja eli aistihuoneita. Tällaista opetustilaa ei Saaristen koululla ole aikaisemmin ollut. (Kuvassa iloinen oppilas Jamiel)

Hankkeen päävastuun sekä taloudellisen kokonaisvastuun kantoi Vanajaveden Rotaryklubi ja siihen osallistuivat Aulangon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Lammin ja Verkatehtaan klubit. Myös Rotarypiiri osallistui hankkeen rahoitukseen.  Projektin         suunnitteluun, johtamiseen, rahoituksen hankintaan sekä aistihuoneen talkootöihin osallistui kaikkiaan noin 150 rotaria, joiden työtunteja kertyi yhteensä noin 900.

Hanketta ohjaamaan ja koordinoimaan valittiin johtoryhmä, johon kuuluivat Vanajaveden Rotaryklubin presidentit 2016 Simo Hautala ja 2017 Matti Ronkainen, varapresidentti Unto Lindén sekä alueen klubien edustajat, Juhani Muilu Aulanko, Anne Ranta-Eskola Hämeenlinna, Markku Lemola Janakkala, Pentti Pikkupeura Lammi sekä Kristian Röberg Verkatehdas. Hankkeen toteuttamisen kannalta ratkaisevassa roolissa olivat Vanajaveden Rotaryklubin varapresidentti Unto Lindén ja Saaristen koulun rehtori Outi Dahlgren.

Hankkeen toteutukseen toivat alan erityisosaamisen Saaristen koulun opettajat, rehtori Outi Dahlgren sekä erityisopettaja Kaisa Pakkanen. Yhteistyö koulun kanssa sujui erittäin hyvin ja aina positiivisessa hengessä. Myös Hämeenlinnan kaupungin osuus hankkeen toteuttamisessa oli ratkaisevan tärkeä. Linnan Tilapalvelujen toimitusjohtaja Raili Salminen antoi tarvittavat valtuudet ja huoneen rakenteiden toteutuksesta vastasi Jarkko Hohenthal työryhmineen. Tarvittavat rakennustyöt tehtiin ammattitaitoisesti ja kaikkien erityisvaatimusten mukaisesti.Merkittäviä projektin tukijoita olivat Saaristen koulun vanhempainyhdistys, ”Suuntana Elämä”- hanke sekä ympäristön yritykset: LähiTapiola Loimi-Häme, Oma Säästöpankki-säätiö, Hämeen liitto Suomi 100, Etelä-Hämeen Osuuspankki, Dosia Oy, Ilmapojat Oy, Arcare Oy, Kopiotalo Hämeenlinna, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, Laurell Oy sekä Lc Hämeenlinnan Liinut. Lisäksi monet rotarit osallistuivat henkilökohtaisesti hankkeen rahoitukseen. Varojen keräämiseksi Hämeenlinnan rotaryklubit järjestivät yhdessä kirkkokonsertin 10.11.2017 ja Vanajaveden klubi piti vuosijuhlissaan kahdet arpajaiset, joiden kaikkien koko tuotto osoitettiin projektille.

 

Aistihuoneen kokonaiskustannukset muodostuivat seuraavasti:

                             Aistihuoneen varustelu kokonaisuudessaan     18 380 €

                             Muut kustannukset                                                   800

                             Yhteensä                                                            19 180 €

Kustannuksiin on laskettava vielä Hämeenlinnan kaupungin rakenteiden osuus, joka ei ole tiedossa.

 

Kustannukset katettiin Rotaryklubien sekä Rotarypiirin rahoituksella, yksityisillä, pääosin rotarien henkilökohtaisilla lahjoituksilla ja Saaristen koulun vanhempainyhdistyksen sekä yritysten tuella:

                             Rotaryklubit                                                      9 100 €    josta Vanajaveden klubi 6 500 €

                             Rotarysäätiö                                                        800

                             Vanhempainyhdistys                                        1 180

                             Yksityishenkilöiden lahjoitukset                        3 380

                             Yritysten tuki                                                     2 950

                             Suomi 100 ja erityislahjoittajat + konsertti        1 700

                             Yhteensä                                                        19 180 €

 

Useat yritykset ottivat vielä laskutuksessaan alennuksena huomioon projektin tukiosuuden, joka ei näy näissä laskelmissa.                                               

Projektista muodostui yhteisöllinen hanke, joka palvelee pitkällä aikavälillä monien monivammaisten oppilaiden oppimisedellytysten kehittämistä. Tähän yhdessä tehtävään projektiin osallistui suoraan sekä välillisesti useita satoja suomalaisia.

Laitetoimittajaksi valittiin suomalainen Haltija Group Oy, jolla oli tarjota opetustilan tarpeet täyttävä laitepaketti sekä erityisesti käytäntöä palveleva ohjausjärjestelmä. Siihen sisältyy muun muassa kaksi värähtelevää pehmotuolia, kuva- ja äänimaailma, kuplaputki sekä optiset valokuidut, joita kaikkia voidaan ohjata yhdestä keskusyksiköstä. Ohjaus- ja laitekokonaisuus mahdollistaa sekä opettajan ohjaaman että oppilaan itse aktivoiman toiminnan. Laitetoimittajan edustajana projektissa oli Laura Nurkki.

Projekti sai melkoisen paljon medianäkyvyyttä. Se oli esillä Vanajaveden Rotaryklubin kotisivulla sekä ”Suuntana elämä” verkkosivulla, joita päivitettiin projektin edistymisen mukaan. Facebookissa julkaistiin projektin materiaalia sekä konserttiesite ja avustusten pyyntö. Hämeen Sanomissa oli artikkeli projektin alussa sekä artikkeli kuvineen aistihuoneen avajaisista, lisäksi oli artikkeli Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa tukikonsertin yhteydessä. Projekti julkaistiin ”Suomi 100” ohjelman verkkosivulla.  IT lehdessä projekti esiteltiin Jukka Stoltin ja Unto Lindénin haastattelun yhteydessä.

Hanke vastasi odotuksia ja toteutui täysin suunnitelman mukaisesti. Toteutuneen uuden oppimisympäristön lopputoteuma on enemmän kuin siihen yksittäin vaikuttavien tekijöiden osuus. Projektin päätavoite, eli aistihuoneen rakentaminen toteutui erittäin hyvin. Toinen tavoite, verkostoitua ja saada aikaan yhteistyötä alueen rotaryklubien, Hämeenlinnan kaupungin organisaatioiden, Saaristen koulun ja sen vanhempainyhdistyksen sekä ympäristön yritysten kesken toteutui hyvin. Kolmantena tavoitteena oli saada myönteistä julkisuutta rotaryklubien toiminnalle ja tämäkin tavoite saavutettiin.

Neljäs tavoite, rotarien ymmärryksen ja tiedon lisääminen erityisopetuksen maailmasta ja sen tehtäväkentästä toteutui myös hyvin. Hankkeen rahoituksen ja lahjoitusten hankinta yritysmaailmasta ei toteutunut aivan suunnitellulla tavalla mutta sitäkään ei voida pitää pahasti epäonnistuneena. Yksityishenkilöiden osallistuminen sen sijaan oli ilahduttavaa.

Aistihuone luovutettiin lämminhenkisessä tilaisuudessa Saaristen koululle sen opetuskäyttöön 15.12.2017. Koulun rehtori Outi Dahlgren piti tunteita herättäneen puheen ja julkaisi koulun uudelle opetustilalleen valitseman nimen UNTO, joka johdetaan aistihuoneen toteutumiseen liittyvistä sanoista. Aistihuone on otettu sekä oppilaiden että opettajien taholta suurella ilolla vastaan. Monipuolinen laitteisto ja stimuloiva ympäristö ovat avanneet lapsille uuden ja ennen kokemattoman elämysmaailman. Outi Dahlgrenin mukaan aistihuone voidaan tulevaisuudessa avata myös muiden lasten erityisryhmien käyttöön.

Yhteisesti toteutettavat palveluprojektit ovat rotarien ydintoimintaa. Tämä aistihuonehanke on saavuttanut myönteistä julkisuutta, ja tuonut siten Suomi 100 -juhlavuoden hengessä esiin positiivisen kansallisen vastuuntunnon. Tästä projektista voivat kaikki osallistuneet rotaryklubit sekä muut siihen osallistuneet olla ylpeitä.    

Rehtori Outi Dahlgren vastaanottaa aistihuoneen avaimen pastpresidentti Simo Hautalalta. Takana vasemmalta varapresidentti Unto Lindén ja presidentti Matti Ronkainen.

Share This