Vastuu ilmastosta on otettava vakavasti

Pasilan rotaryklubissa jatkettiin tiistaina 12.10. tärkeällä ilmastoteemalla. Klubiveli, Nordic Offsetin päästökaupan vanhempi asiantuntija Staffan Söderholm esitelmöi vapaaehtoisen päästökaupan tulevaisuudesta.

Ilmaston lämpeneminen ja siitä johtuvien vakavien haittojen torjuminen ympäristölle ja ihmisten elinolosuhteisiin vaatii merkittäviä toimia niin yrityksiltä kuin yksittäisiltä kansalaisilta. Pariisissa 2015 hyväksyttiin ilmastosopimus, jonka tavoitteena on ilmaston muutoksen ja lämpenemisen hidastaminen. Kokoukseen osallistui 195 maata. Sopimuksessa ilmaston lämpeneminen rajataan 1,5 asteeseen

Päästökaupan tarkoituksena on, että kasvihuonepäästöjä vähennetään siellä missä se on edullisinta ja pyritään haitallisten päästöjen vähentämiseen. Se tarkoittaa EU:ssa toteutettavaa järjestelyä, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärä yksikköä kohden tietyn määrän päästöoikeuksia, joita nämä laitokset voivat ostaa ja myydä keskenään.

Vapaaehtoinen päästökauppa on tarkoitettu yrityksille ja yksityisille ihmisille, jotta he voisivat huolehtia ilmastosta enemmän, mitä laki ja asetukset vaativat. Vapaaehtoinen päästökauppa on mm. investoimista hankkeisiin, jotka joko vähentävät globaaleja ilmastopäästöjä, lisäävät päästöjä sitovia hiilinieluja tai poistavat hiilidioksidia pysyvästi ilmakehästä.

Ilmaston lämpeneminen on jokaisen maan asia. Helposti todetaan, että pienen maan toimet eivät auta, jos maailman suurvallat eivät toimi riittävästi. Toisaalta presidentti Niinistö totesi suurlähettiläiden kokouksessa 24.8.2021

 ” että Suomi ei ilmastonmuutosta yksin ratkaise. Mutta uskottava puheoikeus näissä asioissa ja mahdollisuus vaatia suurimmilta päättäjiltä voimakkaampia toimia – se edellyttää meiltä omia tekoja.”

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan vapaaehtoisen päästökompensaation suhdetta rahankeräyslakiin, jotta vapaaehtoinen päästökompensaatio olisi mahdollinen (HE 124/ 2021).

Nordic Offset>>> on asiantuntijayritys hiilijalanjäljen hallinnassa. Se auttaa yrityksiä toimimaan ilmastopolitiikassa fiksusti, mikä toimii myös markkinoinnissa ja yritysten profiloitumisessa ja tuottavuudessa.

 

 

Share This