Hannele Kauranne. Finlandia Hall rotaryklubin Itämeri- ja ymäristövastaava.

Itämeri pelastuu yhteistyöllä

Pasilan klubin viikkokokouksessa 23.4. teemana oli Itämeri ja Itämeren pelastaminen.
Esitelmöitsijänä oli Hannele Kauranen Finlandia Hall rotaryklubista. Hän on klubinsa Itämeri- ja ympäristövastaava ja aktiivinen piirin 1420 Itämeri ja kestävä kehitys hankkeissa.

Itämeri on erikoinen meri alhaisen suolapitoisuutensa, vuoroveden heikkouden sekä mannerlaatan päällä sijaitsemisen ja siitä johtuvan mataluuden takia. Ravinteiden aiheuttama rehevöityminen on Itämeren ongelmista suurin. Itämeren ongelmat voidaan parantaa vain valtioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Hannele Kaurasen kertoi Itämeren ympärysvaltioiden yhteistyöstä sekä rotareiden Basran (Baltic Sea regional action network) verkostosta.

Basran verkoston toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja yhteistyökumppanina on yliopistoja ja mm. Suomen ympäristökeskus. Basran on vapaaehtoinen verkosto, joka aloitti toimintansa 2019.
Itämeren suojelemisen ympärillä järjestetään mm.  sinileväseurantaan, tietoisuutta lisääviä webinaareja ja Ryla-seminaareja sekä kampanjoita rantojen puhdistamiseksi.

Piirin Silakkasoutu on järjestetty jo 10 kertaa ja seuraava soutu ja patikointi on sunnuntaina 6.10.2024. Silakkasoudulla tuetaan Itämeren suojelutyötä.

Share This