Miksi meillä on sosiaaliturva?

Pasilan klubin kevätkauden viimeisessä viikkokokouksessa 4.6.2024  puhuttiin sosiaaliturvasta. Tohtori Pentti Arajärvi puhui sosiaaliturvan perusteista ja lähtökohdista.

Sosiaaliturvan lähtökohta on yhteiskunnan jäsenten hyvinvointi ja yhteiskunnan menestys. Sosiaaliturvalla varmistetaan väestön toimeentulo, toimintakyky ja työkyky sekä torjutaan köyhyyttä.

Sosiaaliturva perustuu vahvasti kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja Suomen perustuslakiin.

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 2023 julkaistussa ratkaisussa Suomen sosiaaliturvan tason olevan edelleen liian alhainen. Suomi on saanut jo aikaisemmin komitealta moitteita. Nämä arviot ovat kuitenkin hankalia koska ne eivät ota riittävästi huomioon sosiaaliturvan ohella palveluverkkoa.

Yhteiskunnan lähtökohtana on, että terve aikuinen huolehtii toimeentulosta ja elämästään. Suomessa huolen aiheena on, että vanhusten määrä kasvaa ja työssäkäyvien määrä vähenee. Tällä hetkellä väestö kasvaa vain maahanmuuton myötä. Edessä voi olla muun muassa eläkeiän nousu ja opiskelujen nopeuttaminen.

Share This