Väki vanhenee ja tautitaakka kasvaa, miten selviää terveydenhuolto?

Pasilan klubissa toukokuun viimeisenä tiistaina puhuttiin terveydenhuollosta.

Klubiveli, MD, PHD Hannu Pösö arvioi Suomen terveydenhuollon tilaa ja ongelmakohtia.

Valtion budjetissa terveydenhuolloin kustannukset ovat suurin menoerä. Viimeaikaiset uutiset ovat kertoneet, että hyvinvointialueet ovat taloudellisesti pulassa. Toisaalta hallitus on esittänyt, että hoitotakuu muuttuu 14 vuorokaudesta 90 vuorokauteen. Tämä lisännee sairauksien pitkittymistä ja vaikeutumista.

Hannu Pösö nosti esille myös esimerkkinä ylipainon ja alkoholin tuottamat kustannusten nousut ja ongelmat sekä lisämenot terveydenhuoltoon. Siksi hän kannataisi mm. sokeriveroa.

Hannu Pösön mielestä lääkärintyössä pitäisi voida keskittyä olennaiseen, sillä byrokratia ja monet muut tehtävät vievät nykyisin liiaksi aikaa. Vuonna 2000 terveyskeskuslääkäri hoiti 14,4 potilasta päivässä ja nykyisin vain 5,4, koska muu työ, kirjaaminen ym. vie niin paljon aikaa.

Terveydenhuollon laadun yhtenä mittarina käytetään esimerkiksi elinajanodotusta. Suomessa keskimääräinen elinajanodotus on 77,8 vuotta, Ruotsissa 80,3 ja USA:ssa 63,9, mutta Venäjällä 54,7.

Tie terveydenhuollon kriisiin yksi ratkaisu  Hannu Pösön mielestä on omalääkärisysteemi. Mallissa lääkäri tuntee potilaansa ja voi auttaa ja ohjata jopa puhelinkeskusteluin.

 

Share This