Tänään tiistaina 8.9 Pasilan klubissa keskusteltiin työajan lyhennyksestä, loppukesän lämpimästä poliittisesta aiheesta. Keskustelua alusti tietokirjailija ja työmarkkinaneuvos Pekka Peltola. Hän aikanaan veti työminusteriössä työajan lyhentämiseen liittyvää kokeilua ja selvitystyötä.
Klubilaisille hän selitti myös 6+6 mallia, jonka oletetaan myös tehostavan työtä ja vähentävän voimavarojen tuhlausta. Näin koska koneiden ja laitteiden käyttöaste nousee.
OECD selvitti työajan lyhennystä jo 1980 luvulla- työttömyyttä ei voi voittaa lyhentämättä työaikaa?
Keskustelu jatkunee yhteiskunnassamme…..
Ritva Semi
edellinen presidentti 2019 – 2020

Share This