Euroopan Parlamentin jäsen, Petri Sarvamaa (KOK /EPP), esitelmöi Pasilan rotaryklubin viikkokokouksessa 4.5.2021 EU:n oikeusvaltioperiaatteesta. Tätä koskeva asetus astui voimaan 1.1.2021. Kuitenkin asetuksen toimeenpano on vielä iso urakka ja vie aikaa.

Oikeusvaltioperiaatekeskustelu sattui oivaan aikaan ja oli mitä mielenkiintoisin. Esitelmää edeltävä päivä eli maanantai 3.5. oli maailman lehdistönvapauden päivä ja muun muassa Helsingin Sanomien julkaisemassa listassa pari EU:n jäsenmaata esittäytyi todella huonossa valossa.

EU:n oikeusvaltioperiaatteella, asetuksella, suojataan EU:n arvoja ja budjettia. Tavoitteena on, ettei yhteisiä EU varoja käytetä väärin ja että yhteisiä sääntöjä kunnioitetaan. Oikeusvaltioperiaatetta rikkovia maita siis uhkaa EU varojen menetys.

Vapaus, kansanvalta ja oikeusvaltioperiaate ovat EU:n ydinarvojen, joihin kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet unioniin liittyessään. Toisaalta EU on rauhan projekti ja maailman suuri talousalue.

Oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan muun muassa sitä, että oikeuslaitoksen itsenäisyys on turvattu, maassa on lehdistövapaus, on korruption vastaista toimintaa, valtio on organisoitu oikeussäännöksin ja näitä noudatetaan valtion eri tahojen toiminnassa. Muun muassa lehdistönvapaus on uhattuna muutamassa EU-maassa.

Puola ja Unkari ovat valittaneet Euroopan unionin tuomioistuimien EU:n rahojen sitomisesta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tuomioistuimeen tehdyt valitukset viivästyttävät oikeusvaltioperiaatemekanismin käyttöönottoa. Unkari ja Puola ovat EU:n rahoituksen nettosaajia.

Euroopan parlamentissa oikeusvaltioperiaatteen toisena pääneuvottelija oli MEP Petri Sarvamaa. Hän on ollut EP:n jäsen vuodesta 2012 alkaen ja on taustaltaan ja sydämeltään toimittaja.

Linkki Petri Sarvamaan verkkosivulle…

Share This