Tiistaina 6.10. Pasilan klubin kokouksessa keskusteltiin huoltovarmuudesta. Alustuksen piti poolisihteeri Markus Lassheikki huoltovarmuusorganisaatiosta.

Keväällä ensimmäisinä korona viikkoina kansalaisille tuli tutuksi huoltovarmuuskeskus ja sen ongelmat ja huolet. Suomen huoltovarmuudessa on kysymys kuitenkin huomattavasti laajemmasta kysymyksestä kuin vain suojamaskien olemassaolosta ja varastoista.

Huoltovarmuuden juuret ovat vahvasti mm. maanviljelyssä. Huoltovarmuus on terveydenhuoltoa, energiaa, ruokaturvaa ja logistiikkaa, viestintää ja yleistä turvallisuutta. Huoltovarmuusorganisaation tavoitteena on huoltovarmuuden kannalta tärkeiden organisaatioiden ja sitä kautta koko yhteiskunnan toimintaedellytysten turvaaminen.

Huoltovarmuus perustuu lainsäädäntöön, jota tarkastellaan vähintään kerran hallituskautena. Viranomaisten toimivaltuuksia poikkeusolojen aikana oikeuttaa valmiuslaki. Lain tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Ritva Semi

Share This