Kaksi suomalaista opettajaa lähtee Namibiaan, Martti Ahtisaari-kouluun, kesäkuun 15. päivänä ja käynnistää kolmevuotisen projektin, jonka tavoitteena on kehittää opettajien työkäytäntöjä, opetusmenetelmiä ja oppimateriaalien käyttöä Namibiassa ja näin parantaa opetuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

”””””””””””””””””””

Lehdistötiedote

Julkaistavissa 7.6.2018

Suomalaista opettajaosaamista Namibiaan

Kaksi suomalaista opettajaa lähtee Namibiaan, Martti Ahtisaari-kouluun, kesäkuun 15. päivänä ja käynnistää kolmevuotisen projektin, jonka tavoitteena on kehittää opettajien työkäytäntöjä, opetusmenetelmiä ja oppimateriaalien käyttöä Namibiassa ja näin parantaa opetuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Namibiassa suomalaiset opettajat työskentelevät namibialaisten opettajien rinnalla tukien opettajien opetustyötä ja sen jatkuvaa kehittämistä. Opettajien kanssa yhdessä kehitetään innostavia oppimisympäristöjä ja muokataan opetusmenetelmiä, jotka sopivat namibialaiseen kouluun ja Namibian olosuhteisiin. Opettajat vahvistavat myös perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta perheet jaksaisivat paremmin kannustaa lapsiaan oppimiseen ja koulun käyntiin. Hankkeessa tuetaan erityisesti tyttöjen koulunkäyntimotivaatioita ja tyttöjen asemaa.

Käytännön toimintona on opettajavaihto Namibian pääkaupungissa Windhoekissa sijaitsevan Martti Ahtisaari-koulun ja suomalaisten koulujen välillä. Kaksi opettajaa Suomesta matkustaa Namibiaan seitsemän viikon jaksolle ja vastaavasti kaksi opettajaa Namibiasta saapuu Suomeen myös seitsemän viikon jaksolle. Kolmen vuoden aikana yhteensä 12 opettajaa on mukana tässä vaihdossa, kuusi Suomesta ja kuusi Namibiasta.

Suomesta lähtevät ensimmäiset opettajat ovat Kirkkonummen Kantvikin koulun erityisluokanopettaja Nina Neuman ja Heikkilän koulun luokanopettaja Pirjo Seppälä.  Hankkeessa suomalaiset opettajat antavat oman työpanoksensa ilman palkkiota, vapaaehtoistyönä.

Ainutlaatuinen hanke on Pasilan Rotaryklubin suunnittelema ja toteuttama ns. Global Grant-hanke. Sitä ovat rahoittamassa ja tukemassa 20 suomalaista Rotaryklubia, Windhoekin Rotaryklubi sekä Rotarysäätiö. Hankkeen kokonaisbudjetti on 83 000 € ja se toteutetaan täysin Rotaryliikkeen rahoituksella. Näin projekti osaltaan paikkaa sitä aukkoa, mitä kehitysyhteistyöhön kohdistuneet leikkaukset ovat aiheuttaneet järjestöjen työlle.

Hanke myös vahvistaa YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa, agenda 2030. Sen tavoitteissa korostetaan koulutuksen merkitystä. Agenda 2030 lähtökohtana on, ettei ketään jätetä jälkeen.

Hanke vahvistaa näkemystä suomalaisesta koulutusosaamisesta ja erinomaisesta opettajakoulutuksesta.

Lisätietoja, Pasilan Rotaryklubi:

Timo Havola: puh. 0400 870 552, Ritva Semi puh. 0407688451

Opettajat: Nina Neuman puh. 0407296630, Pirjo Seppälä puh. 0503513658

https://pasilanrotaryklubi.rotary.fi/

”””””””””””””””””’

Mukana olevat rotaryklubit:

HELSINGIN ROTARYKLUBI – HELSINGFORS ROTARYKLUBB
HELSINKI VUOSAAREN ROTARYKLUBI – NORDSJÖ ROTARYKLUBB
HERTTONIEMEN ROTARYKLUBI – HERTONÄS ROTARYKLUBB
HESPERIAN ROTARYKLUBI – HESPERIA ROTARYKLUBB
ITÄ-HELSINGIN ROTARYKLUBI
KALLION ROTARYKLUBI – BERGHÄLLS ROTARYKLUBB
KARIS ROTARYKLUBB – KARJAAN ROTARYKLUBI
KARKKILAN ROTARYKLUBI
KAUNIAINEN – GRANKULLA ROTARYKLUBB
KERAVAN ROTARYKLUBI
KIRKKONUMMEN ROTARYKLUBI – KYRKSLÄTT ROTARYKLUBB
KLUUVIN ROTARYKLUBI – GLOETS ROTARYKLUBB
LAUTTASAAREN ROTARYKLUBI – DTUMSÖ ROTARYKLUBB
PASILAN ROTARYKLUBI – FREDRIKSBERGS ROTARUKLUBB
ROTARY E-CLUB OF VERKKOROTARY.FI
TIKKURILAN ROTARYKLUBI – DICKURSBY ROTARYKLUBB
TUUSULAN ROTARYKLUBI
TÖÖLÖN ROTARYKLUBI – TÖLÖ ROTARYKLUBB
VANTAA AIRPORT ROTARYKLUBI
VIHDIN ROTARYKLUBI
WINDHOEK ROTARYCLUB
Share This