Pasilan klubin viikkokokouksessa 16.3 esitelmän piti Säteilyturvakeskuksesta johtaja Karim Peltonen. Hänen vastuualueensa STUK:ssa on valmius, viestintä ja yhteiskuntasuhteet sekä kansainväliset hankkeet.

STUK on Sosiaali- ja terveysministeriön alainen viranomainen, jonka tehtävä on valvoa säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa.

STUK:n tehtävä on säteilyturvallinen Suomi. STUK valvoo, tutkii ja opastaa ja viestii sekä mittaa mm ympäristön säteilyturvallisuutta. STUK varautua toimii vaaratilanteissa sekä kehittää alaa koskevaa säännöstöä.

Esitelmä sattui mielenkiintoiseen ajankohtaan, koska Japanin Fukushiman ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta tuli juuri ( 11.3.2011 ) kuluneeksi kymmenen vuotta. Puhdistustyöt Fukushimassa jatkuvat edelleen.

STUK on asiantuntijaorganisaatio, jossa on noin 350 turvallisuudelle omistautunutta ammattilaista. Suurin henkilöstöpanostus on valvonnassa. Suomessa säteilyä on normaalioloissa mm Radon ja UV säteili. Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmasta. Radonia ei voi aistia, joten mittaaminen on ainoa tapa.

STUKssa on kehitteillä myös asiantuntijapalveluvienti, joka nyt matkustusrajoituksia johtuen on tauolla.

Ydinvoiman kohdalla olemme vedenjakajalla. On maita, jotka luopuvat ydinvoimasta, toisaalla rakennetaan lisää. Suomi on ydinenergian tuottamisessa edelleen vahva ja siinä mielessä poikkeus mm. muihin Pohjoismaihin verrattuna. Keskusteluun vaikuttaa globaalit ilmastotavoitteet ja niiden saavuttaminen.

STUK : budjetti on noin 40 miljoonaa euroa, josta 14 tulee STM:n kautta muu laskutuksella ym.

Share This