Kokouksessa hän kertoi taustastaan mm.  Peliyhtiö Roviossa ja Startup kasvuyritysten suurtapahtuma Slushissa.

Esityksen painopisteinä oli koulutus ja se, miten Suomeen saadaan osaajia ja tekijöitä. Suomi tarvitsee kansainvälisiä opiskelijoita ja opiskelun päätteeksi heidät on saatava Suomen työmarkkinoille. Uusin kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelu keskittyy lukiolaisiin.

Nyt meillä on muutamia mm. Vietnamista ja Uzbekistanista tulleita opiskelijoita, jotka ovat opiskelleet suomalaisen opettajan johdolla kotimaassaan suomen kieltä ja käyvät nyt suomalaista lukiota. Rehtoreiden palaute opiskelijoiden osaamisesta ja pärjäämisestä on ollut myönteistä.

Tällaisia lukiolaisia aloittaa 150 syksyllä 2022 ja tavoite on kasvattaa opiskelijoiden määrää reippaalla vauhdilla. Tämä saattaa pelastaa pienten kuntien lukioita, jotka kärsivät opiskelijoiden vähyydestä ja toimivat puolella teholla. Tavoitteena on, että opiskelijat myös jatkavat korkeakouluun tai ammatilliseen koulutukseen Suomessa.

Suomen on muutettava asennettaan ulkomaalaiseen työvoimaan. Tarvitsemme osaajia. Suomi ei houkuttele kuten Uusi-Seelanti, Kanada tai Australia. Meillä monet pienet säädösten yksityiskohdat tarvitsevat viilaamista, jotta kansainvälisten opiskelijoiden olisi helppo jäädä pysyvästi Suomeen.

Suomalaisella koulutuksella on hyvä maine. Toki Pisa- ja muissa arvioissa Suomen edelle menee muutama Aasian maa, mutta suomalaisen koulun vahvuutena on, että koululaisilla ja opiskelijoilla on myös muuta elämää eikä koulutus perustu prässäykseen ja tosi pitkiin koulupäiviin.

Suomessa tarvitaan kuitenkin muutosta asenteisiin. Maailmalla kilpaillaan osaajista, Suomi on vain yksi kilpailija. Mutta Suomella on mahdollisuus olla maailman paras – finest.

Tallinnaan junalla 20 minuutissa

Peter Vesterbacka on rakentamassa myös Helsinki -Tallinna junayhteyttä. Tämä yhteys luo kasvun mahdollisuuksia, työmarkkinoita ja palveluita. Helsinki ja Tallinna ovat junayhteyden jälkeen kuin yhtä kaupunkia. Rakentaminen kestää noin 2 vuotta ja tavoitteena on, että ehkäpä 2025 jo kuljetaan junalla.

Share This